Minimumjeugdloon

GroenLinks vindt dat iedereen vanaf achttien jaar recht heeft op het wettelijk minimumloon.

Mensen die hun vak uitoefenen dienen daarvoor evenveel betaald te worden als hun collega’s die iets ouder zijn. Momenteel zijn werkgevers verplicht nog niet de helft van het wettelijk minimumloon te betalen aan achttienjarigen. Tot hun drieëntwintigste is het wettelijk mogelijk om jongeren onder het minimumloon te laten werken. De aangekondigde verandering naar een jeugdloon tot eenentwintig jaar is een goede eerste stap, maar gaat nog altijd niet ver genoeg. Met het minimumjeugdloon is Nederland een uitzondering in Europa.

Onderbetaling

Op dit moment worden jongeren daardoor veel minder betaald dan anderen die hetzelfde werk doen, terwijl het vaak gaat om jongeren die afgestudeerd zijn en net als ieder ander moeten rondkomen van dat inkomen. Er is sprake van onderbetaling, oneerlijke concurrentie en leeftijdsdiscriminatie. Het minimumjeugdloon moet daarom worden afgeschaft voor mensen boven de achttien jaar en de minimumlonen voor vijftien-, zestien- en zeventienjarigen moeten flink omhoog.