Minimumjeugdloon

GroenLinks vindt dat iedereen vanaf achttien jaar recht heeft op het wettelijk minimumloon.

Mensen die hun vak uitoefenen dienen daarvoor evenveel betaald te worden als hun collega’s die iets ouder zijn. Momenteel is het mogelijk dat een werkgever een achttienjarige slechts de helft van het wettelijk minimumloon betaalt. Het is zelfs wettelijk mogelijk om jongeren tot hun eenentwintigste onder het minimumloon te laten werken. Met het minimumjeugdloon is Nederland een uitzondering in Europa.

Onderbetaling

Jongeren worden daardoor veel minder betaald dan anderen die hetzelfde werk doen, terwijl het vaak gaat om jongeren die afgestudeerd zijn en net als ieder ander moeten rondkomen van hun inkomen. Er is sprake van onderbetaling, oneerlijke concurrentie en leeftijdsdiscriminatie. Het minimumjeugdloon moet daarom worden afgeschaft voor mensen boven de achttien jaar en de minimumlonen voor vijftien-, zestien- en zeventienjarigen moeten flink omhoog.