Participatiewet

GroenLinks steunt het streven van de Participatiewet om één sociaal vangnet te creëren, op voorwaarde dat daar genoeg geld voor beschikbaar is en dit een rechtvaardige regeling is.

Participatie

De Participatiewet die de bijstand, de Wajong en de Sociale werkvoorziening samenvoegt tot één sociaal vangnet ging gepaard met forse bezuinigingen. Dit heeft er niet aan bijgedragen om mensen meer te laten participeren. Voor veel kwetsbare jongeren en arbeidsgehandicapten komt de nieuwe Participatiewet neer op een enkeltje bijstand. Daarom heeft GroenLinks tegen de invoering van de Participatiewet gestemd. Wij vinden dat gemeenten meer geld en beleidsvrijheid moeten krijgen om mensen aan werk te helpen. 

Ook wil GroenLinks dat er meer beschutte werkplekken komen voor mensen die anders geen baan kunnen vinden. Er moeten 20.000 extra beschutte werkplekken te komen, dus bovenop de 30.000 die gemeenten al moeten creëren. 

Van wantrouwen naar vertrouwen

Het kabinet zegt nu ‘eigen-schuld-dikke-bult’ als je werkloos en/of gehandicapt bent. Het wantrouwen en strenge regime van de huidige bijstand helpt mensen niet aan werk. Er zijn immers niet genoeg banen. In plaats daarvan zou de Participatiewet minder regels moeten hebben en meer ruimte om bij te verdienen. Dan kunnen we mensen eigen regie geven en echt aan werk helpen.