PFAS

PFAS is groep van giftige, niet afbreekbare stoffen. Deze stoffen hopen zich op in de natuur, in bouwgrond en het grondwater. Uit onderzoek blijkt dat deze stoffen schadelijk zijn.

Er zijn veel dingen die we nog niet precies weten over PFAS, bijvoorbeeld wat nu precies een veilige waarde is, of hoe de stoffen precies in onze leefomgeving terecht komen. Wel weten we dat PFAS de hormoonhuishouding en daarmee de vruchtbaarheid beinvloedt. Het kan schadelijk zijn voor de lever en is mogelijk kankerverwekkend. Bij ratten is al aangetoond dat PFAS kanker kan veroorzaken.

Omdat er nog geen duidelijke norm is heeft de staatssecretaris uit voorzorg bepaald dat je vanaf een concentratie van maximaal 0,1 microgram PFAS per kilo grond, die grond alleen mag verplaatsen naar een locatie waar de grond net zoveel of meer PFAS bevat. Dit om te voorkomen dat we schone grond vies maken. Daarnaast heeft de Staatssecretaris het RIVM gevraagd om een advies te geven over hoe hoog de norm zou moeten zijn. 

Problemen in de bouw

Bouwers moeten vaak grond verplaatsen bij hun activiteiten. Door de tijdelijke aanscherping moeten ze alle grond die ze willen verplaatsen laten testen op PFAS. Omdat er in korte tijd opeens veel meer moet worden getest, duurt dat langer dan anders. Zit er veel PFAS in de grond, dan mag je de grond nog steeds verplaatsen, maar alleen als je daarbij geen nog niet vervuilde grond vervuilt.

Beleid omdraaien

GroenLinks is tegen de productie en het gebruik van giftige stoffen die niet afbreekbaar zijn. Nu is het zo dat bedrijven te makkelijk nieuwe stoffen op de markt kunnen introduceren. Larter blijkt dan soms dat die milieu en/of gezondheidsproblemen veroorzaken. Pas als blijkt dat nieuwe stoffen giftig zijn gaat de overheid handelen. Wij willen dit beleid omdraaien: bedrijven mogen stoffen pas gebruiken als zij vooraf aantonen dat die stoffen veilig zijn voor mens en natuur. Daarnaast moeten we zo snel mogelijk af van onafbreekbare, toxische stoffen zoals PFAS. Dat helpt ook de bouwers: want als het niet in de grond terecht komt, hoeft er ook niet uit.