Referenda

Woordvoerder

Linda Voortman
Linda Voortman

GroenLinks wil dat burgers meer worden betrokken bij het openbaar bestuur. Er moet geëxperimenteerd worden met nieuwe manieren waarop burgers invloed en inspraak kunnen hebben in het openbaar bestuur. Het invoeren van de Referendumwet was een eerste stap, maar vormt wat GroenLinks betreft slechts het startschot voor een grotere transitie naar een moderne democratie waar de stem van de burger beter tot zijn recht komt. 

Deliberatieve democratie

Want veel onderwerpen zijn niet te vatten in een simpele ja-nee vraag zoals die bij referenda worden voorgelegd. Daarom is GroenLinks voorstander van experimenten met deliberatieve democratie. Hierbij staan inwinnen van informatie, uitwisseling van argumenten, tijd voor overleg en een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen en posities centraal. Er wordt daarom een procedure ontwikkeld om deliberatieve democratie in te zetten. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van (directe) democratie, zeker op lokaal niveau.