Referenda

GroenLinks wil dat burgers meer worden betrokken bij het openbaar bestuur. Er moet geëxperimenteerd worden met nieuwe manieren waarop burgers invloed en inspraak kunnen hebben in het openbaar bestuur.

Deliberatieve democratie

Veel onderwerpen zijn niet te vatten in een simpele ja-nee vraag zoals die bij referenda worden voorgelegd. Daarom is GroenLinks voorstander van experimenten met deliberatieve democratie. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van (directe) democratie, zeker op lokaal niveau. Hierbij staan inwinnen van informatie, uitwisseling van argumenten, tijd voor overleg en een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen centraal.