Schulden en schuldhulp

Ondanks de groeiende economie, daalt het aantal mensen met problematische schulden niet. Uit onderzoek blijkt dat nog steeds 1 op de 5 huishoudens in Nederland betalingsproblemen heeft. Bij de helft daarvan gaat het om ernstige betalingsproblemen. GroenLinks wil dat er veel meer maatregelen komen om deze mensen te helpen.

De overheid: onderdeel van het probleem

De grootste schuldeiser van Nederland is de overheid. De overheid heeft een aantal bijzondere bevoegdheden: zo kan ze rechtstreeks geld van iemands rekening afschrijven, of toeslagschulden verrekenen met lopende toeslagen. Daarnaast krijgt de overheid voorrang op andere schuldeisers wanneer iemand een betalingstraject aangaat. In de praktijk leidt dit er toe dat niet alle schuldeisers zin hebben mee te werken als iemand naar een oplossing voor z'n schulden zoekt. Ze weten dan dat een groot deel van het geld toch wel naar de overheid gaat. De overheid brengt mensen door boetes en incassokosten bovendien vaak in nog diepere schulden: het gaat dan om mensen die niet kúnnen betalen, maar hun schulden zo wel zien oplopen.

Wij willen daarom de bijzondere bevoegdheden van overheden inperken. Ook willen we het toeslagen- en belastingstelsel vereenvoudigen. 

Betere schuldhulpverlening

Op dit moment is het moeilijk om de wettelijke schuldsanering in te gaan. Je moet eerst langs een schuldhulpverlener, die schuldeisers lief moet vragen of ze mee willen werken aan een betalingsregeling (een zogenoemd 'minnelijk traject'). Pas als dat niet lukt, kan iemand naar de rechter om de wettelijke schuldsanering in te gaan. Maar die laat lang niet iedereen toe. Wij willen de wettelijke schuldsanering toegankelijker maken en mensen zelf laten kiezen welk traject ze ingaan.

Daarnaast wil GroenLinks onderzoeken of het mogelijk is om de schulden van de meest kwetsbare mensen (deels) kwijt te schelden.