Voor deze bestuursfunctie zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid. Het bestuurslid wordt verkozen voor een periode van 3 jaar.

Wat ga je doen?

Naast de reguliere bestuurstaken van het partijbestuur vervult het  bestuurslid diversiteit, inclusie en externe relaties een aantal specifieke taken en verantwoordelijkheden:

 • je bent bestuurlijk verantwoordelijk voor het beleid dat bijdraagt aan het diverser en inclusiever maken van GroenLinks en je versterkt diversiteit en inclusie op verschillende niveaus binnen de partij en beweging;
 • je richt je op het ontwikkelen en uitbouwen van externe relaties van GroenLinks en ondersteunt de profilering van GroenLinks binnen een breed scala aan diverse netwerken;
 • je werkt mee aan de ontwikkeling van GroenLinks als partij die in maatschappelijke, bestuurlijke, academische en bedrijfsmatige netwerken vertegenwoordigd is en werkt daarbij samen met het bestuurslid personeel en organisatie op het gebied van politiek personeelsbeleid;
 • je draagt actief bij aan het scouten van divers GroenLinks talent voor politieke en bestuurlijke posities in GroenLinks en gebruikt jouw brede scala aan netwerken om nieuw talent aan GroenLinks te binden.

Wij vragen een bestuurslid dat:

 • brede inhoudelijke kennis heeft van GroenLinks en diverse onderwerpen en/of ervaring met een bestuurlijke functie, bij voorkeur binnen een politiek georiënteerde omgeving;
 • kennis van en een heldere visie op diversiteit en inclusiviteit heeft op beleidsmatig gebied;
 • in bezit is van een relevant netwerk en in staat is dit netwerk verder uit te bouwen en te onderhouden;
 • beschikt over goede sociale vaardigheden;
 • actiegericht is, verantwoordelijkheid neemt voor de taken binnen de eigen portefeuille en daarop eigen initiatief neemt;
 • effectief en enthousiasmerend is in de samenwerking met de andere leden van het partijbestuur en de directie van het landelijk bureau.

Wij bieden:

 • een uitdagende positie binnen GroenLinks waarbij je verantwoordelijk bent voor het beleid rondom complexe actuele thema’s;
 • de mogelijkheid om bij te dragen aan een groeiende, inclusieve beweging;
 • een veelzijdige functie waarin eigen initiatief wordt gewaardeerd en gestimuleerd;
 • een leuk en professioneel team in en rond het partijbestuur;
 • een dynamische plek waar je, je bestuurlijke vaardigheden (verder) kunt ontwikkelen;
 • de mogelijkheid om GroenLinks in alle geledingen van dichtbij te leren kennen.

Reageren?

Meer informatie?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met bestuurssecretaris Melissa van Herwijnen (mvherwijnen@groenlinks.nl).