Voor de volgende bestuursperiode zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid personeel en organisatie en een nieuw bestuurslid diversiteit, inclusie en externe relaties. Ook moet tijdens het volgende congres de functie van internationaal secretaris, die nu interim wordt ingevuld, voor de volledige periode van drie jaar worden verkozen.

Het partijbestuur geeft leiding aan de vereniging GroenLinks en wordt ondersteund door het landelijk bureau. Het partijbestuur van GroenLinks heeft als taak om:

 • het dagelijks bestuur van GroenLinks te voeren;
 • de politieke meningsvorming, het debat en de standpuntbepaling door de leden te organiseren en te faciliteren;
 • politiek talent te scouten en te ontwikkelen;
 • toezicht te houden op met de vereniging verbonden stichtingen en instellingen.

Het partijbestuur ontwikkelt beleid om GroenLinks op de kaart te zetten samen met onze Europese, landelijke, en lokale politici en vrijwilligers en is verantwoordelijk voor de implementatie van dit beleid.

Voor de bestuursfuncties geldt een gemiddelde tijdsbesteding van drie dagdelen per week. Bestuursleden worden voor een termijn van 3 jaar verkozen.

Algemeen profiel

Als bestuurslid heb je een visie op de rol en toekomst van GroenLinks en de rol van het partijbestuur. Je kent de partij op alle niveaus (Europees, landelijk, provinciaal en lokaal) en weet hoe de verschillende verantwoordelijkheden binnen de partij verdeeld zijn.

Een bestuurslid van GroenLinks is communicatief vaardig en integer. Je bent als bestuurslid van nature resultaatgericht en kunt goed zelfstandig werken binnen jouw eigen portefeuille waarbij je zorgvuldig afstemming zoekt met diverse geledingen in de partij, mede partijbestuursleden en de directie van het landelijk bureau. Je kunt jouw werkzaamheden goed plannen en prioriteren. Je ziet besturen als een teamsport en je kunt jouw persoonlijke gedachten en ideeën balanceren met het breder partijbelang. Binnen de partij kun je in verschillende krachtenvelden opereren en je investeert in jouw netwerk binnen en buiten de partij. Je committeert je als bestuurslid in grote lijnen aan het lopende meerjarenbeleidsplan om de continuïteit binnen de partij te waarborgen.

Wat ga je doen?

 • Het partijbestuur vergadert eens in de drie weken en bij uitzondering vaker, bijvoorbeeld rondom belangrijke deadlines van kandidaten- en programmacommissies of bij urgente kwesties.

 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid binnen je portefeuille en voor het toezien op de implementatie daarvan. Je belangrijkste gesprekspartners zijn de mede-partijbestuursleden en de directie van het landelijk bureau.

 • Je bent het aanspreekpunt voor twee provincies (bijvoorbeeld bij organisatorische vragen) en bent minimaal eens per jaar aanwezig op de betreffende provinciale ledenvergadering.

Wat moet je doen om je kandidaat te stellen?

Om je kandidaat te stellen vragen we je een motivatiebrief, CV en een aantal bijlagen in te zenden. De uiterste inzenddatum is donderdag 21 november 2019. Je stuur je kandidaatstelling per e-mail naar kc-mail@groenlinks.nl. Bij voorkeur brief en bijlagen in één zending. Op 1 december zullen de eerste gesprekken plaatsvinden, reserveer deze dag dus alvast in je agenda.

Een complete kandidaatstelling bestaat uit:

 • Een brief aan de kandidatencommissie, je sollicitatiebrief. Hierin motiveer je waarom jij graag in het partijbestuur zitting zou willen nemen, waarom je daarvoor een geschikte kandidaat bent voor specifiek deze functie en voldoet aan het profiel.
 • Je CV, inclusief je contactgegevens.
 • Een ingevulde integriteitsverklaring. Download hier de in te vullen verklaring, inclusief het daarbij behorende integriteitsprotocol van GroenLinks.

Toelichting: Indien er vragen zijn over de integriteit van een kandidaat, kan een aanvullend integriteitsonderzoek onderdeel zijn van de procedure. Als dit aan de orde is word je t.z.t. geïnformeerd over het hoe en waarom van dit onderzoek. Kandidaten die onvoldoende integer worden bevonden, zijn kandidaat af: ze worden niet voorgedragen en kunnen zich zelf niet presenteren als kandidaat aan het congres.

 • een ondersteuningsverklaring met de gegevens van 15 partijleden die je kandidatuur ondersteunen. Deze leden moeten persoonlijk bij jou hebben aangegeven dat ze hiertoe bereid zijn. De kandidatencommissie kan contact met hen opnemen voor navraag.

Ondersteuningsverklaringen kunnen worden ingevuld via: kci.groenlinks.nl. Je kunt een account aanvragen door jouw naam en e-mailadres te sturen naar kc-mail@groenlinks.nl.

De ondersteuningsverklaring dient uiterlijk vrijdag 22 november te worden ingeleverd; kandidaatstellingen zonder deze ondersteuningsverklaring worden niet in behandeling genomen.

Toelichting: De 15 ondersteuningsverklaringen zijn een draagvlakvereiste volgens de reglementen van GroenLinks. De kandidatencommissie maakt een eigen afweging in wie zij selecteert voor een gesprek en eventueel voordraagt aan het congres.

Kandidaten met 15 ondersteuningsverklaringen hebben conform de reglementen van GroenLinks het recht zich aan het congres te presenteren als kandidaat, ongeacht het positieve of negatieve oordeel over hun geschiktheid van de kandidatencommissie.

De kandidatencommissie leest alle brieven zorgvuldig. Op basis van de brieven wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een eerste gesprek. Het is mogelijk dat de kandidatencommissie nog een vervolggesprek of -opdracht vraagt.

Heb je nog vragen naar aanleiding van de kandidaatstelling? Neem dan contact op met de kandidatencommissie via kc-mail@groenlinks.nl.