Foto van vergadering

Vacature: bestuurslid personeel en organisatie

Voor deze bestuursfunctie zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid. Het bestuurslid wordt verkozen voor een periode van 3 jaar.

Wat ga je doen?

Naast de reguliere bestuurstaken kent de functie van bestuurslid personeel en organisatie een aantal specifieke taken en verantwoordelijkheden:

 • je bent verantwoordelijk voor het politiek personeelsbeleid binnen de partij. Je initieert de verdere ontwikkeling van het beleid met betrekking tot scouting van bestuurders en politici en het aan GroenLinks binden van nieuw en divers talent;
 • je stelt kaders op voor het aanbod van de GroenLinks Academie en denkt mee over leertrajecten voor toekomstige politici en bestuurders;
 • je bent contactpersoon van de directeur van het landelijk bureau als het gaat om de organisatie van het landelijk bureau (inclusief personeelsbeleid);
 • je bent sparringpartner van de voorzitter bij het actueel houden van kaders en regelingen voor goed bestuur, waaronder integriteit en de juiste toepassing daarvan.

Wij vragen een bestuurslid dat:

 • kennis heeft van en ervaring met organisatieontwikkeling en diverse aspecten van personeelsbeleid, met sterke aandacht voor training en ontwikkeling bij voorkeur in een grote innovatieve organisatie;
 • de schouders wil zetten onder het verder professionaliseren en verbreden van de partij en beweging;
 • mee wil werken aan (beleid voor) het versterken van afdelingen en het binden van vrijwilligers en sympathisanten;
 • verantwoordelijkheid neemt voor de taken binnen de eigen portefeuille en daarop eigen initiatief neemt;
 • effectief en enthousiasmerend is in de samenwerking met de andere leden van het partijbestuur en de directie van het landelijk bureau.

Wij bieden:

 • een sleutelpositie binnen GroenLinks in een periode waarin we snel groeien en waarin het beleid rondom scouten, leren en trainen cruciaal is voor verdere groei van de partij en beweging;
 • de mogelijkheid om bij te dragen aan een groeiende beweging;
 • een uitdagende functie waarin eigen initiatief wordt gewaardeerd en gestimuleerd;
 • een leuk en professioneel team in en rond het partijbestuur;
 • een dynamische plek waar je je bestuurlijke vaardigheden (verder) kunt ontwikkelen;
 • de mogelijkheid om GroenLinks in alle geledingen van dichtbij te leren kennen.

Reageren?

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het huidige bestuurslid personeel & organisatie Jeroen Postma (jpostma@groenlinks.nl)