Profielen

Kandidaat lijsttrekker
De lijsttrekker van de Eerste Kamerlijst van GroenLinks vervult tijdens en na de campagne een beeldbepalende rol. 

De lijsttrekker van de EK-lijst van GroenLinks:

 • Heeft overtuigingskracht, is vaardig in het parlementaire en publieke debat.
 • Beschikt over leidinggevende kwaliteiten, is inspirerend, heeft oog voor de partij en weet op gezaghebbende en collegiale wijze leiding te geven aan het team.
 • Beschikt over politieke visie, deskundigheid, ervaring en politieke sensitiviteit. 
 • Kan het gedachtegoed van GroenLinks goed en helder verwoorden en is communicatief sterk.
 • Vertaalt de waarden en idealen van GroenLinks  - duurzaamheid, eerlijk delen en gelijkwaardigheid - in de politiek. 
 • Is gezaghebbend in een aantal dossiers en is in staat zich nieuwe dossiers eigen te maken en om het GroenLinks gedachtegoed te vertalen naar concrete voorstellen en standpunten ten aanzien van ontwerp wetgeving.
 • Heeft een sterk ontwikkeld strategisch vermogen en het vermogen om draagvlak te creëren voor strategie en koers.
 • Beschikt over een breed maatschappelijk netwerk.
 • Erkent de waarde van diversiteit en inclusie, je bent je bewust van je eigen achtergrond en kunt goed samenwerken met mensen met andere achtergronden.

Kandidaat Eerste Kamerlid

Een Eerste Kamerlid van GroenLinks:

 • Beschikt over een sterk analytisch vermogen en politiek-bestuurlijke ervaring dan wel politieke sensitiviteit en strategisch inzicht.
 • Heeft het vermogen zich snel in te werken in nieuwe onderwerpen.
 • Staat open voor nieuwe informatie: weet wat leeft binnen diverse maatschappelijke groeperingen.
 • Legt gemakkelijk contact en heeft een open houding naar andere standpunten en argumenten, zonder aan overtuigingskracht te verliezen.
 • In staat om draagvlak te creëren bij andere fracties en compromissen te vinden, gericht op een optimaal resultaat voor GroenLinks.
 • Heeft aantoonbaar doorzettingsvermogen; straalt geloof uit in het eigen kunnen en presenteert zichzelf als kundig en zelfbewust met het vermogen tot zelfreflectie.
 • Kan aantoonbare publicitaire en communicatieve vaardigheden laten zien.
 • Beschikt over uitstekende spreekvaardigheid en een helder taalgebruik.
 • Is geworteld in de partij, gericht op het actief opbouwen en onderhouden van een netwerk binnen de partij.
 • Beschikt over een breed maatschappelijk netwerk. Onderhoudt actief contacten met maatschappelijke organisaties, wetenschap en bedrijfsleven.
 • Kan en wil haar gezag en expertise in de partij inzetten, in de samenwerking met onder andere de leden van de Tweede Kamer en de Europese delegatie en lokale en regionale bestuurders.
 • Erkent de waarde van diversiteit en inclusie, je bent je bewust van je eigen achtergrond en kunt goed samenwerken met mensen met andere achtergronden.
   

Het team

De fractie van GroenLinks werkt als een team. Iedere kandidaat heeft een sterk gevoel voor samenwerking ontwikkeld. Dat veronderstelt flexibiliteit, weinig opspelend ego, geen territoriumdrift en een collegiale instelling. De leden van de PvdA en GroenLinks hebben zich uitgesproken voor een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer na de verkiezingen van 2023. Kandidaten zijn gemotiveerd om deel uit te maken van een gezamenlijke fractie met de PvdA en te investeren in een goede samenwerking met zowel de GroenLinks- als de PvdA-senatoren.

De kandidatenlijst van GroenLinks:

 • Bestaat uit een combinatie van generalisten en specialisten met een brede inzetbaarheid. En combineert kennis van wetgeving en staatsrecht en affiniteit met de reflecterende rol van de Eerste Kamer met duidelijke sensitiviteit voor de zware politieke rol die de Eerste Kamer in de komende termijn kan gaan spelen en de kansen die dit voor GroenLinks biedt.
 • Laat in de samenstelling zowel vernieuwing als ook continuïteit zien.
 • Beschikt over deskundigheid op het gebied van de voor GroenLinks belangrijke thema’s: duurzaamheid, eerlijk delen en gelijkwaardigheid. 
 • Speelt een gezaghebbende en bindende rol binnen de Eerste Kamer, door te investeren in onderliggende relaties en samenwerking. 

GroenLinks streeft naar een diverse fractie. Het begrip diversiteit wordt daarbij breed opgevat en heeft in elk geval betrekking op gender, etnisch-culturele achtergrond en regionale spreiding

Wat moet je doen om je kandidaat te stellen?

Om je kandidaat te stellen vragen we je een motivatiebrief, cv en een aantal bijlagen in te zenden. De uiterste inzenddatum is 5 augustus 2022 om 17.00 uur. Je stuurt je kandidaatstelling per e-mail naar kcek2022@groenlinks.nl

Een complete kandidaatstelling bestaat uit:

 • Een brief aan de kandidatencommissie: hierin motiveer je waarom jij graag in de Eerste Kamer zitting zou willen nemen en waarom je een geschikte kandidaat bent voor deze functie.
 • Je cv, inclusief je contactgegevens.
 • Een ingevulde integriteitsverklaring. Download hieronder de in te vullen integriteitsverklaring, inclusief het daarbij behorende integriteitsprotocol en de ondertekende gedragscode van GroenLinks.
 • Een ondersteuningsverklaring met de gegevens van 15 partijleden die jouw kandidatuur ondersteunen. Deze leden moeten persoonlijk bij jou hebben aangegeven dat ze hiertoe bereid zijn. De kandidatencommissie kan contact met hen opnemen voor navraag. Download hieronder het in te vullen ondersteuningsformulier van GroenLinks. 

Toelichting: De 15 ondersteuningsverklaringen zijn een draagvlakvereiste volgens de reglementen van GroenLinks. De kandidatencommissie maakt een eigen afweging in wie zij selecteert voor een gesprek en eventueel voordraagt aan het congres. Kandidaten met 15 ondersteuningsverklaringen hebben conform de reglementen van GroenLinks het recht zich aan het congres te presenteren als kandidaat, ongeacht het positieve of negatieve oordeel over hun geschiktheid van de kandidatencommissie.

De kandidatencommissie leest alle brieven zorgvuldig. Op basis van de brieven wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een eerste gesprek. Het is mogelijk dat de kandidatencommissie nog een vervolggesprek of -opdracht vraagt.

 

Gesprekken

Op 24 en 25 september en op 1 oktober worden de gesprekken voor de eerste gespreksronde gevoerd. Probeer deze dagen tussen 09.30 en 17.30 uur voorlopig zo veel mogelijk vrij te houden. Op 23 augustus hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek, op welke dag en hoe laat. De tweede gespreksronde vindt plaats op 8 en 9 oktober.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen naar aanleiding van de kandidaatstelling? Neem dan contact op met de kandidatencommissie via kcek2022@groenlinks.nl.