De voorbeelden van intimidatie van diaspora’s door buitenlandse regimes in ons land zijn helaas legio. China houdt er zelfs twee ‘politiebureaus’ in Nederland op na om landgenoten te intimideren. En ook Nederlandse Marokkanen trekken al jaren aan de bel over de lange arm uit Rabat.

Er zijn genoeg voorbeelden van intimidatie van diaspora's door buitenlandse regimes.

Dat het niet alleen bij woorden blijft is al langer duidelijk. Twee Iraanse Nederlandse politiek activisten werden in 2015 en 2017 in ons land geliquideerd. Waarschijnlijke dader? Iran. Vanochtend bleek dat Ahmad Mola Nissi, een van de slachtoffers, maar liefst zeven keer tevergeefs aangifte had gedaan bij de politie.

Al een paar jaar geleden wilden PvdA en GroenLinks een meldpunt voor mensen die hier in Nederland mee te maken krijgen. Toen vond het kabinet dat nog niet nodig. Gelukkig heeft minister Hoekstra nu aangegeven ons plan alsnog uit te gaan voeren. Maar dat is slechts een eerste stap. Ook pleitten onze fracties tijdens het mensenrechtendebat vorige maand al voor het sluiten van de Chinese politiebureaus die in Nederland actief zijn. Het is goed dat de minister zegt dat hij deze bureaus wil sluiten. Maar een belangrijke vraag is nog wel: wat gaat er nu concreet gebeuren om dit snel te realiseren?

Ongeacht je afkomst, moet iedereen in ons land in vrijheid en veiligheid kunnen leven.

GroenLinks en de PvdA stellen daarom de volgende maatregelen voor:

  • Tref diplomatieke maatregelen. Roep ambassadeurs op het matje van landen die zich schuldig maken aan het bedreigen en intimideren van diaspora’s. Als mensen van de ambassade betrokken zijn bij deze praktijken, moeten zij het land worden uitgezet.
  • Neem het veiligheidsaspect serieus. Richt in samenwerking met de AIVD en diasporagroepen een speciale dienst op bij de politie. Met meer expertise kunnen zij deze dreiging in kaart brengen en aangiftes daadwerkelijk opvolgen.
  • Zet strafrechtelijke stappen. Neem hardere maatregelen tegen personen die, in dienst van een buitenlands regime, anderen besmeuren op sociale media of intimideren. Mensen die deze lange-arm intimidatie faciliteren moeten door de politie worden opgespoord.

Ongeacht je afkomst, moet iedereen in ons land in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Wars van bedreiging en intimidatie. De overheid is nu aan zet om dit te garanderen.