Vandaag oordeelde de rechter dat het kabinet de pil niet gratis beschikbaar hoeft te maken via het basispakket. De rechtszaak was aangespannen door vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann en 7000 Nederlanders van burgerbeweging DeGoedeZaak. Volgens de organisaties is de wijze waarop de overheid omgaat met anticonceptie discriminatie, omdat het met name vrouwen zijn die voor de kosten opdraaien.

Volgens GroenLinks, PvdA en SP is het hoog tijd dat de wet wordt aangepast. Alle mensen die het nodig hebben, moeten gratis toegang krijgen tot anticonceptie, zoals de pil of het spiraaltje. De partijen dienen een amendement in om hiervoor geld vrij te maken via een subsidieregeling in de begroting van Volksgezondheid, zodat dit vanaf 1 januari 2022 wordt doorgevoerd. Het amendement zal bij het debat eind oktober worden behandeld.

In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor gratis anticonceptie, zo bleek bij de aangenomen motie van de PvdA in februari dit jaar. Daarin werd gesteld dat anticonceptie weer in het basispakket moet. De staatssecretaris gaf aan dat het nieuwe kabinet dit moet regelen. De linkse partijen willen daar niet langer op wachten.

“Anticonceptie is geen luxe product, geen keuze, maar een basisvoorziening. Het is onaanvaardbaar wanneer mensen zich geen anticonceptie kunnen veroorloven. Het is aan de politiek om gehoor te geven aan de brede oproep hiervoor, van artsen, experts en mensen zelf. Dat burgers zich genoodzaakt voelen hiervoor naar de rechter te gaan, is treurig maar helaas onoverkomelijk met een kabinet dat problemen niet aanpakt”, zegt Corinne Ellemeet van GroenLinks.

“Anticonceptie is geen luxe, maar noodzaak. Elke vrouw moet zeker kunnen zijn van goede anticonceptie en anticonceptie die bij haar past. Het is niet eerlijk om de kosten daarvan alleen bij de vrouw te leggen. Anticonceptie moet gratis beschikbaar zijn, daar zou geen rechtszaak voor nodig moeten zijn,”zegt Attje Kuiken van PvdA.

“De rekening voor anticonceptie komt nu eenzijdig bij vrouwen terecht. Dat deugt niet. Lusten en lasten moeten we eerlijk delen, daarom is het logisch om anticonceptie voor iedereen gratis beschikbaar te stellen,” zegt Maarten Hijink van SP.

Sinds 2011 wordt anticonceptie niet meer vergoed via het basispakket, omdat dit geen ‘medische noodzaak’ is - een argument dat artsen overigens bestrijden, immers veel mensen gebruiken bijvoorbeeld de pil ook vanwege hormonale motieven. Bovendien voorkomt gratis anticonceptie ook ongeplande zwangerschappen en abortussen.