Charlie-demonstratie in Brussel
Charlie-demonstratie in Brussel

Concentreer Europese veiligheidsstrategie op aanpakken van wortels van onveiligheid

GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini vindt dat de Europese veiligheidsstrategie zich moet concentreren op het structureel aanpakken van de wortels van onveiligheid, in plaats van het invoeren van digitale symptoombestrijding in de vorm van meer gegevensopslag en afluistertechnieken. Het Europarlement stemde donderdagmiddag over een resolutie in reactie op de veiligheidsstrategie die de Europese Commissie onlangs presenteerde.

Sargentini: “Ongelijkheid, discriminatie en gebrek aan kansen, zowel binnen de EU als in de wereld, maken iedere technologische schijnoplossing op termijn zinloos. Iedere techniek is immers omzeilbaar.”

Sargentini vindt dat EU-landen moeten ophouden met elkaar te bespioneren (voor de Amerikaanse inlichtingendiensten). Samen met de Oostenrijker Peter Pilz onthulde ze aanwijzingen dat de Duitse inlichtingendienst Nederlandse telefoonlijnen van KPN aftapte en privé- en bedrijfsgeheimen doorspeelde aan de Amerikaanse NSA. EU-landen maken hierbij te pas en te onpas gebruik van de uitzondering in Europese regelgeving voor onder het mom van nationale veiligheid.

“EU-landen misbruiken de uitzondering van nationale veiligheid om structureel en buitenproportioneel af te luisteren. Daarom wil ik dat de Europese Commissie grenzen stelt aan deze uitzondering”, zegt Sargentini. “Een stap vooruit is de erkenning van het afluisterverbod op advocaten, vorige week door de Nederlandse rechter.” De Nederlandse rechter zette een streep door het afluisteren van advocaten zonder voorafgaande onafhankelijke toetsing.

Ook eist Sargentini dat het recht op encryptie gegarandeerd blijft. EU-landen willen onder het mom van veiligheid graag het versleutelen van communicatie aan banden leggen. Encryptie is noodzakelijk om het recht op vrijheid te kunnen uitoefenen. Sargentini: “Als je achterdeuren in je beveiliging gaat bouwen, ruil je echte online veiligheid in voor de schijnveiligheid van massasurveillance.”