Europarlementariër Bas Eickhout wil duidelijkheid over de relatie tussen de Europese Commissie en de luchtvaartindustrie bij het bepalen van het Europese standpunt bij het opstellen van nieuwe internationale VN-regels om de CO2-uitstoot van vliegtuigen terug te dringen. Hij heeft een klacht ingediend bij de Europese ombudsman.

Uit een Europees WOB-verzoek bleek dat de Europese vliegtuigbouwer Airbus een vinger in de pap had bij het Europese onderhandelingsstandpunt voor de internationale eisen voor de zuinigheid van vliegtuigen. Dat had tot gevolg dat de EU zich inzette voor betekenisloze eisen, die de VN uiteindelijk overgenam. 

“Airbus kon vervolgens tevreden achteroverleunen”, constateert Eickhout. “Hun nieuwe vliegtuigen voldoen nu al aan die eisen die pas over jaren gaan gelden. En dat is nogal wat, Airbus bouwt bijna de helft van alles wat rondvliegt in de wereld.”
 
Wat de zaak nog schrijnender maakt is dat de Europese Commissie documenten met de luchtvaartindustrie lijkt te delen, die ze niet eens aan het Europees Parlement voorlegt. Eickhout: "De industrie mag haar eigen regels schrijven, terwijl democratische processen omzeild worden. Dat is zorgwekkend.” Helemaal nu ook nog eens de onderhandelingen over een wereldwijd beprijzingssysteem voor CO2-uitstoot in volle gang zijn, benadrukt Eickhout.