Als het aan het Europees Parlement ligt, dan komt er een eind aan de extreme uitzonderingspositie van de luchtvaartsector in de strijd tegen klimaatverandering. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout schreef mee aan het standpunt van het Europarlement op een wet die bepaalt hoe de luchtvaartsector met haar CO2-uitstoot moet omgaan.

In Europa moeten grote bedrijven rechten kopen voor hun CO2-uitstoot. In dat emissiehandelssysteem EU-ETS zijn er langzaam steeds minder rechten beschikbaar, waardoor de prijs van CO2-uitstoot omhoog gaat, terwijl de uitstoot zelf minder wordt. In de wet die nu voorligt komt te staan in hoeverre de luchtvaart met EU-ETS moet meedoen.

Eickhout waarschuwt dat er nog een lange weg te gaan is tot de uiteindelijke wet. “De onderhandelingen met de EU-landen zullen niet gemakkelijk zijn.” Tot nu toe blijken de lidstaten zeer gevoelig voor de krachtige lobby van de luchtvaartsector.

“Als we echter onze handtekening onder het akkoord van Parijs serieus nemen, dan zal ook de luchtvaartsector drastisch minder moeten gaan uitstoten en een eerlijke prijs moeten betalen voor hun aandeel in klimaatverandering.”

Luchtvaart binnen de EU valt al wel onder het ETS-systeem, maar de sector krijgt jaarlijks vrijwel gratis een enorme hoeveelheid rechten. Daardoor is het geen stimulans voor innovatie en CO2-reductie. Het Europees Parlement wil daarom minder rechten vanaf 2021. Bovendien moeten deze jaarlijks met een vast percentage afnemen en is ‘slechts’ de helft daarvan gratis. Eickhout: “Van mij hadden alle rechten geveild moeten worden, maar dit compromis is alsnog een flinke aanscherping van het oorspronkelijke voorstel.”

Vluchten van en naar landen buiten de EU hoeven momenteel helemaal geen ETS-rechten in te leveren. Het Europarlement wil dat er vanaf 2021 een einde komt aan deze uitzonderingspositie. Alleen wanneer blijkt dat het internationale beprijzingsmechanisme ‘CORSIA’, waar landen nu aan werken, streng genoeg is vindt het Europparlement een uitzonderingspositie op z’n plaats. “Het Europees Parlement wil druk op de ketel houden”, stelt Eickhout. De keuze voor de sector is wat betreft de Europarlementariërs duidelijk: of de internationale ambitie gaat omhoog, of er moeten eveneens emissierechten gekocht worden voor vluchten van en naar de EU.

De eerste onderhandelingsronde met de EU-landen staat gepland voor eind september.