De richtlijnen voor duurzame energie binden landen aan regels voor het opwekken van duurzame energie, inclusief subdoelen voor verschillende sectoren en regels voor wat wel en niet duurzaam mag worden genoemd. Eickhout: “Het doel van 42,5% is een forse verhoging ten opzichte van het huidige 2030-doel van 32%, een zwaarbevochten punt in de onderhandelingen. Veel landen zijn nog steeds onvoldoende doordrongen dat een heel belangrijk deel van de klimaatactie vóór 2030 moet gebeuren.”

Tot op het laatste moment is er onderhandeld over subsidies voor biomassa en de voorwaarden waaronder het verbranden van biomassa groen mag worden genoemd.  Eickhout: “Het parlement wilde met name de regels aanscherpen voor biomassa waar bomen voor worden gebruikt, ook wilde het de subsidies hiervoor volledig stoppen. EU-landen waren hier fel op tegen. Dit had echt beter gemoeten en blijft een zwak onderdeel van deze wet.”

De EU-landen stemden in juni al voor de deal. Dat duurde langer dan verwacht omdat Frankrijk een grotere rol wilde voor kernenergie, maar die plooi is gladgestreken zonder de wetgeving aan te passen.