Renovatiegolf

De Europese Commissie wil dat tussen nu en 2030 35 miljoen woningen gerenoveerd worden. Eickhout: “Dit doel zorgt ervoor dat Europese wetgeving moet worden aangescherpt op gebied van energiebesparing, gebouwen en constructie. Dat is een goede ontwikkeling. Verder gebeurt het niet vaak dat een nieuwe strategie ook gekoppeld wordt aan EU-geld. Dat is nu wel het geval omdat dit een cruciaal onderdeel is voor groen herstel uit de Covid-crisis. Dit is ook zeer interessant voor de aanpak van de gebouwde omgeving in Nederland en een reden om de ambitie daar op te schroeven.”

Sociaal aspect

Van Sparrentak vervolgt: “Er zijn weinig terreinen waar de sociale agenda en de klimaatagenda zo dicht bij elkaar komen als in de gebouwde omgeving. Zo gaat de Europese Commissie werken aan strengere energiestandaarden om de slechtst geïsoleerde woningen als eerst aan te pakken. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de gezondheid van bewoners. Belangrijk is om rekening te houden met het feit dat in deze woningen vaak mensen wonen met een kleine portemonnee. Er moet dus gegarandeerd worden dat wonen voor hen ook betaalbaar blijft, om ook het sociale aspect te waarborgen. De focus op sociale huisvesting, waar de schaalvoordelen bijdragen aan innovatie, is ook erg welkom. De ambitie om energiearmoede aan te pakken door strengere energiestandaarden en ondersteuning bij renovatie is goed. Het is nu zaak die ambitie om te zetten in concrete actie.”