Het geld is bedoeld om individuele werknemers financieel te ondersteunen in het zoeken naar een nieuwe baan, scholing aan te bieden of te helpen met het opzetten van een eigen bedrijf. Europarlementariër Kim van Sparrentak, namens de Europese Groenen betrokken bij de onderhandelingen over het steunpakket: “In Europa kiezen we voor stevige vergroening van de economie. Dit creëert banen in de ene sector, maar kan negatieve gevolgen hebben voor een andere. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat degenen die hun baan verliezen tijdens deze noodzakelijke transitie voldoende worden ondersteund om een nieuwe baan te vinden en niemand buiten de boot valt.” 

GroenLinks heeft er mede voor gezorgd dat er binnen het steunpakket geld beschikbaar is gemaakt voor:

  • scholing in nieuwe vaardigheden die kunnen helpen een baan te vinden in de digitale en duurzame economie, zoals kennis van duurzame bouwtechnieken;
  • een individueel steunpakket op maat gemaakt per werknemer;
  • het bieden van extra ondersteuning voor jonge werkloze ouders door kinderopvang terug te betalen.

Van Sparrentak: “Het terugdringen van armoede en sociale ongelijkheid is in de nasleep van de pandemie de belangrijkste politieke kwestie geworden. Daarom is dit fonds, dat echte Europese solidariteit laat zien, zo belangrijk.”

Op het fonds kan aanspraak worden gemaakt wanneer minstens 200 werknemers hun baan verliezen, bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis of bij structurele veranderingen door globalisering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan productieprocessen die buiten de EU worden geplaatst of digitalisering van een bepaalde sector.