Europarlement wil geen TTIP-onderhandelingen over GMOs, hormoonvlees en chemische stoffen

Ondanks dat het Europees Parlement vorige in meerderheid de onderhandelingen met de VS over vrijhandelsdverdrag TTIP steunde, is er ook goed nieuws te melden: Het Europees Parlement steunde oproep van GroenLinks aan Europese Commissie om niet te onderhandelen over de meest gevoelige onderwerpen die TTIP zou kunnen beïnvloeden: regels voor genetisch gemodificeerd voedsel, hormoonvlees, het klonen van dieren en chemische stoffen. Dit is een vervelende boodschap voor de Amerikanen die graag toegang willen tot de Europese markt met minder strenge eisen op het gebied van milieu, voedselveiligheid en consumentenbescherming.

Er is ondertussen veel debat ontstaan over TTIP, het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Met het debat neemt ook de weerstand toe. Maar ondanks de grote zorgen van miljoenen Europeanen stemde een meerderheid van het Europees Parlement deze week helaas voor een resolutie die de Europese Commissie steunt om door te onderhandelen met de VS. GroenLinks stemde tegen. TTIP ondermijnt de democratische besluitvorming over de manier waarop wij de markt willen reguleren om milieu, werknemers en consumenten te beschermen.

Het EU-verdrag bepaalt dat de Europese Commissie als enige bevoegd is om de onderhandelingen te voeren. Het Europees Parlement heeft geen directe zeggenschap over de onderhandelingen, maar heeft wel het recht om het onderhandelingsresultaat af te wijzen. De resolutie geeft dus wel het signaal dat het Europees Parlement geen TTIP wil waarin bepalingen zijn opgenomen die betrekking hebben op GMOs, hormoonvlees of chemische stoffen. Als de EU en VS volgende week voor de tiende onderhandelingsronde bij elkaar komen, kan de Europese Commissie de Amerikanen dus maar beter direct vertellen dat het geen zin meer heeft om over deze onderwerpen te onderhandelen.

Dit is een kleine maar mooie overwinning in de context van onderhandelingen waarin handelsbelangen constant boven democratie, mens en milieu worden gesteld voor een verwaarloosbaar klein en hypothetisch percentage aan economische groei. De filosofie achter TTIP blijft fundamenteel verkeerd. Het versterkt private belangen ten koste van het algemeen belang. GroenLinks zal zich dus tegen TTIP blijven verzetten.