De energiesector is, na landbouw en afval, een van de belangrijkste uitstoters van methaan, daarom wil het parlement dat de Europese Commissie in 2025 met harde doelen komt om de methaanuitstoot terug te dringen. Het grootste deel van de methaanuitstoot in de energiesector komt door het affakkelen van gas. In het voorstel van de Commissie wordt dit daarom in de meeste gevallen verboden, het parlement scherpt dit verder aan. Eickhout: “Het is cruciaal om de uitstoot van de energiesector in de EU te reguleren, maar 80% van onze gas en olie wordt geïmporteerd. Wij willen daarom dat die regels ook voor importen gaan gelden. Ook in Qatar, de VS of – zolang we daar nog gas vandaan halen – Rusland, moet worden gewerkt aan klimaatactie.”

Het progressieve deel van het parlement wilde ook andere sectoren die veel methaan uitstoten in de wetgeving op te nemen; voor de petrochemie lukte dat, maar voor scheepvaart niet. Ook was er een meerderheid voor het afzwakken van regels voor kolenmijnen. Een poging van de Christendemocraten om de wet nog veel verder te verzwakken mislukte. Eickhout: “Al met al stemt het parlement hier voor een ambitieuze positie, maar het blijft frustrerend hoe nationale belangen, zoals met de scheepvaart en kolenmijnen, toch steeds de kop opsteken als het gaat om klimaatbeleid.”