De huidige wetgeving voor luchtkwaliteit in Europa is alweer ruim vijftien jaar oud en niet meer in lijn met de huidige kennis over de impact op de gezondheid en nieuwe technische oplossingen. Eickhout: "Niet alleen het niveau van de normen is van belang, maar ook of de doelen handhaafbaar zijn, overheden verantwoording afleggen en of nieuwe gevaarlijke stoffen worden geadresseerd. Op al die vlakken willen we de huidige wetgeving aanscherpen, zodat landen niet langer weg kunnen komen met laks beleid.”

De stemming vandaag was geen gelopen race, want het conservatieve deel van het parlement wilde de compromistekst van de Milieucommissie flink afzwakken, waar ze al eerder normen voor de landbouw wisten tegen te houden. Eickhout: “De conservatieven in het Europees Parlement wilden de doelen afzwakken en vertragen, onder andere door de aanbevelingen van de WHO te negeren. Een klap in het gezicht van miljoenen mensen die ziek worden van luchtvervuiling. Gelukkig wisten we dit te voorkomen.”

Nu het parlement een standpunt heeft ingenomen is het wachten op de EU-landen, die waarschijnlijk later dit jaar tot een positie komen. Daarna kunnen de onderhandelingen starten.