Er is een groot tekort aan GZ-psychologen, door het gebrek aan voldoende opleidingsplaatsen. Al meerdere jaren wordt het aantal beschikbaar gestelde opleidingsplaatsen ver overvraagd. Voor 2021 heeft het ministerie van VWS het aantal opleidingsplaatsen verder teruggebracht: van 1.000 naar 787 plaatsen. Inmiddels zijn reeds 550 geschikte kandidaten hiervoor afgewezen.

Hoge werkdruk
“Onbegrijpelijk. Het tekort aan GZ-psychologen is nijpend. Als mensen enthousiast zijn om te gaan werken in deze sector, moet je dat als overheid met beide handen aangrijpen”, vindt Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema (GroenLinks).

Een groot aantal vacatures voor GZ-psychologen kan niet worden ingevuld. Mede daardoor is het aantal mensen dat op een wachtlijst staat voor specialistische psychische zorg opgelopen naar 11.000 (Rekenkamer, 2020). Maar ook de ouderen-, gehandicapten-, jeugd-, revalidatie-, ziekenhuis-en de forensische zorg de negatieve gevolgen van het tekort. De werkdruk voor het personeel is hoog. Het tekort dwingt instellingen er steeds vaker toe om minder gekwalificeerde psychologen in te zetten op vacatures.

Marktwerking eruit
Met name mensen met meer complexe psychische problemen die de dupe van de tekorten. Door marktwerking in de zorg zijn mensen met meer eenvoudige problemen meer rendabel. Investeringen in zorg voor mensen met meer complexe problemen, wordt gezien als duur.

Renkema: “Een zeer onwenselijke situatie. Het uitblijven van de juiste psychische zorg heeft een grote impact op mensen die hulp nodig hebben, hun werk of studie en hun naasten. Door zo lang geen behandeling te krijgen, kunnen klachten toenemen.”

Vorig jaar werden na een voorstel van GroenLinks 100 extra opleidingsplekken gecreëerd. GroenLinks wil graag toe naar een structurele oplossing voor de tekorten.