"Europa kan alleen een akkoord met de Amerikanen bereiken als het haar principes overboord gooit; de enige juiste conclusie is om met de onderhandelingen over TTIP te stoppen." Dat stelt Europarlementariër Bas Eickhout na de openbaarmaking van TTIP-documenten door Greenpeace.

De gelekte documenten laten zien dat de Verenigde Staten in de onderhandelingen over TTIP erop uit zijn om Europese standaarden voor de bescherming van consumenten en milieu te omzeilen, bijvoorbeeld door handelsambtenaren te laten besluiten over de toelating van genetisch gemodificeerd voedsel op de Europese markt. De Amerikanen eisen vergaande inspraak bij de totstandkoming van Europese wetten die de handel zouden kunnen beïnvloeden en ook de Europese onderhandelaars willen veel ruimte bieden aan bedrijven om het wetgevingsproces te beïnvloeden. Ook blijkt dat het door minister Liliane Ploumen begraven ISDS nog steeds op tafel ligt. Dat betekent dat investeerders de mogelijkheid zouden krijgen om overheden aan te klagen in private rechtbanken als overheidsbeleid hen in de weg zit.

Eickhout: "De verschillen tussen de VS en de EU blijven onoverbrugbaar groot. Als TTIP er toch komt, dan gaan bedrijven voortaan deze verschillen overbruggen; via inspraak in elkaars wetgeving, via schadeclaims, zonder democratische controle."

Potentiële schade aan Europese democratie

GroenLinks zag vanaf het begin geen heil in het handelsakkoord omdat de onzekere en geringe economische opbrengst in geen verhouding staat tot de potentiële schade aan de Europese democratie en het vermogen van overheden om de markt te reguleren. Eickhout stelt voor om de politieke energie van de EU in andere zaken te steken dan TTIP:

"Er is bij de TTIP geen compromis denkbaar dat op publieke steun kan rekenen in Europa. Zowel in de VS als in Europa snakken mensen ernaar om trans-Atlantische samenwerking over een andere boeg te gooien. Laten we met de VS samenwerken bij de aanpak van klimaatverandering, belastingontwijking en toenemende ongelijkheid in plaats van onze energie te verspillen aan een handelsakkoord dat nog meer macht geeft aan multinationals."

GroenLinks heeft vergelijkbare bezwaren bij het handelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA) dat zich in een veel verder gevorderd stadium bevindt. GroenLinks wil dat de EU en Nederland er van afzien om dat akkoord te onderteken en te ratificeren.