Het onderzoek van Lighthouse Reports laat zien hoe asielzoekers in Bulgarije routinematig in kooien worden gestopt bij een station van de grensbewaking. In Kroatië worden asielzoekers urenlang in de brandende zon opgesloten in overvolle politiebusjes. In Hongarije is vastgelegd hoe asielzoekers illegaal worden vastgehouden bij tankstations door civiele vrijwilligers met wapens. “Het met geweld terugduwen van asielzoekers is al een extreme schending van het recht op asiel, maar nu zien we hoe zij ook nog eens bestraft worden met brute vernederingen. Het is duidelijk dat deze landen zich vrij genoeg voelen om steeds verder te gaan in hun mensenrechtenschendingen aan de grens. De Europese Commissie grijpt hier niet op in en ook de rest van de EU-lidstaten staan dit oogluikend toe”, aldus Strik. 

Het feit dat Frontex-auto’s meermaals zijn gespot in de buurt van de detentie-kooien in Bulgarije bevestigt volgens Strik dat de structurele gebreken binnen het EU-agentschap nog verre van hersteld zijn. “Frontex is nog altijd niet in staat om op te treden tegen mensenrechtenschendingen en daardoor is het agentschap medeplichtig. Wat we nu meer dan ooit nodig hebben, is een Frontex-directeur die pal staat voor mensenrechten, de werkwijze en cultuur binnen de organisatie hervormt en er niet voor terugdeinst om operaties stop te zetten als mensen met geweld worden behandeld door grenswachten.” 

De onderzoeksjournalisten ontdekten ook dat politiebussen, die in Hongarije worden ingezet om pushbacks uit te voeren, door de EU zijn betaald. “De EU mag alleen activiteiten financieren die fundamentele rechten respecteren. Al deze landen ontvangen miljoenen aan EU-financiering voor grensbewaking en migratiebeheer. Het feit dat Europees belastinggeld misbruikt wordt om pushbacks uit te voeren geeft wel aan dat de Europese Commissie hier veel te weinig toezicht op houdt. Ik ga de Commissie hierover aan de tand voelen”, verzekert Strik.