GroenLinks duldt geen verzwakking emissietests voor dieselauto's

Woensdag stemt de milieucommissie van het Europees Parlement over een voorstel van de Europese Groenen om een eind te maken aan pogingen van de auto-industrie om de nieuwe Europese emissietest af te zwakken. “Niet alleen in de VS rijden dieselauto's rond die normen bij lange na niet halen, in de EU gebeurt precies hetzelfde”, zegt Europarlementariër Bas Eickhout.

Op dit moment wordt er onderhandeld over een nieuwe testmethode waarmee het verschil tussen test en praktijk aangepakt moet worden, maar besluitvorming, en implementatie neemt veel tijd in beslag. “Het is een schril contrast met de Verenigde Staten”, stelt Eickhout.

Betere Regelgeving leidt tot vertraging

“Terwijl de Amerika een enorme boete oplegt en onmiddellijke actie eist, is Europa al tijden in gesprek met de auto-industrie over de wetgeving en de implementatie. Een typisch voorbeeld waar de Betere Regelgeving van de Europese Commissie vooral leidt tot vertraging om alle bezwaren en moeilijkheden van de auto-industrie tegemoet te komen.”

Dat de tests op uitstoot anders moet, is al een langlopende discussie in Europa: Dieselauto's zijn veel vervuilender dan uit laboratoriumtests blijkt. In de huidige Europese testmethode gaat met uit van optimale omstandigheden die niet overeen komen met de werkelijkheid. Zo rijdt niemand continue op een volledig vlakke weg zonder tegenwind en verkeer.

Onrealistische foutmarges

Een nieuwe test die niet langer in een laboratorium plaatsvindt kan hier verandering in brengen. Onder druk van de auto-industrie en de autoproducerende EU-landen dreigt de invoering hiervan, die nu al jaren duurt, nog verder uitgesteld te worden. Daarnaast blijven in de regelgeving allerlei achterdeurtjes voor de autofabrikanten, zoals onrealistische grote foutmarges, bestaan.

Volkswagenschandaal

Het voorstel van de Europese Groenen stelt eisen aan de uitkomst van de onderhandelingen rondom de nieuwe testmethode. De nieuwe test moet dit jaar ingevoerd worden en vanaf 2017 moeten alle foutmarges verdwenen zijn. “Het zou absurd zijn dat in de VS auto's wel aan strikte normen moeten voldoen en Europa daar nog even mee gaat wachten”, zegt Eickhout. “Nu het Volkswagenschandaal de aandacht heeft gericht op de praktijken van autofabrikanten om de wettelijke uitstootlimieten te omzeilen, verwacht ik steun vanuit alle politieke partijen voor onze eisen.”