De Tweede Kamer heeft zich achter het voorstel van GroenLinks geschaard om bibliotheken en buurthuizen open te houden. In de nieuwe coronamaatregelen zouden deze dicht moeten, maar de gehele Tweede Kamer wilde dat deze organisaties met een stevige maatschappelijke functie open konden blijven.

Jesse Klaver: ‘De bieb en het buurthuis zijn van groot belang voor mensen die het vaak al lastig hebben in deze periode. Voor kinderen die huiswerkbegeleiding krijgen, voor hulpverlening aan mensen met schulden of voor ouderen die eenzaam zijn. Die plekken moeten openblijven.’

De Tweede Kamer was kritisch op het kabinet omdat de keuzes die gemaakt zijn in de aanvullende coronamaatregelen niet altijd logisch zijn. Grote winkelketens die geen direct maatschappelijk belang dienen maar waar wel grote mensenmassa’s op afkomen mogen openblijven. Bibliotheken waar veel minder mensen op afkomen maar die een belangrijke rol spelen in buurt moeten dicht. GroenLinks zette zich stevig af tegen de economische benadering van het kabinet.

Jesse Klaver: 'We vechten hard voor onze fysieke gezondheid, maar het kabinet vergeet de mentale gezondheid. Gelukkig heeft de Tweede Kamer daar wel oog voor.’