Veel mensen hebben last van de wooncrisis: huurprijzen raken onbetaalbaar en een huis kopen is voor starters en mensen met een gemiddeld inkomen bijna onmogelijk. De woonlasten nemen toe, terwijl door de corona-crisis het inkomen van veel mensen achteruit gaat.

Het kabinet zet onvoldoende stappen om daar verandering in te brengen. Daarom dienden linkse partijen in september een voorstel in. Daarin vragen zij het kabinet om extra maatregelen te nemen. Daarover is na een maand onderhandelen met ministers Hoekstra en Ollongren nu een akkoord bereikt.

Rem op stijgende huurprijzen
Allereerst komt er een eind aan ongecontroleerde huurprijsstijgingen waar veel huurders jaarlijks mee te maken krijgen. Huren mogen de komende tijd niet méér stijgen dan de inflatie plus 1 procent. Daarmee gaat de zogenaamde “singlestraf” van tafel: ook alleenstaanden met een modaal inkomen - zoals agenten, docenten en zorgverleners - houden de mogelijkheid om in een sociale huurwoning te kunnen gaan wonen.

Volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen
Bovendien komt er volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro. Hier kunnen gemeenten geld aanvragen om in te zetten voor duurzaamheid en leefbaarheid in stadswijken en krimpgebieden.

Om te zorgen dat het perspectief van de mensen in deze buurten niet verder verslechtert, is het noodzakelijk in deze wijken te investeren. Verduurzaming van woningen zorgt voor minder uitstoot van schadelijke Co2 én voor een lagere energierekening voor mensen in deze wijken. Al eerder pleiten burgemeesters van de grote steden en de commissie Halsema voor meer aandacht voor kwetsbare wijken.

GroenLinks-partijleider Jesse Klaver: “Wonen is een eerste levensbehoefte van mensen. Te lang is wonen aan de markt overgelaten. Er is behoefte aan een overheid die de wooncrisis aanpakt, die bereid is daadkracht te tonen en in te grijpen. We zijn blij dat het kabinet met dit akkoord laat zien dat het bereid is een stap extra te zetten.”

Dit akkoord maakt het verschil
“Dit akkoord maakt het verschil voor mensen. Dankzij dit akkoord komt er een eind aan ongecontroleerde huurprijsstijgingen waar veel huurders jaarlijks mee te maken krijgen. De verpleegkundige, de leraar en de politieagent houdt de mogelijkheid om in een sociale huurwoning te gaan wonen. En het Volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro draagt bij aan een betere woonsituatie van bewoners van wijken in bijvoorbeeld Amsterdam-Zuidoost, Heerlen-Noord en Arnhem Oost verbeteren”, aldus Jesse Klaver.

Aanspraak maken op volkshuisvestingsfonds? 
Alle gemeenten kunnen inschrijven. In het bijzonder wordt gekeken naar de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden waar de 15 burgermeesters recent een oproep voor hebben gedaan (Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Nieuw-West, Lelystad Oost, Zaandam Oost, Schiedam Nieuwland-Oost, Rotterdam-Zuid, Den Haag Zuid-West, Utrecht Overvecht, Nieuwegein Centrale-As, Groningen Noord, Eindhoven Woensel Zuid, Arnhem Oost, Tilburg Noord-West, Breda Noord, Leeuwarden Centrum-Oost, Heerlen-Noord). 

En naar de grens- en krimpregio’s waar leefbaarheid onder druk komt te staan (Eemsdelta, Oost-Groningen, Het Hogeland, Parkstad Limburg, Midden-Limburg, Maastricht-Mergelland, Westelijke Mijnstreek, Zeeuws-Vlaanderen, Achterhoek, Noordoost Friesland, Zuid- en Oost Drenthe, Twente, Noord-Limburg).