In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Al enige jaren worden vrouwen (50-75) via een mammografie onderzocht op het ontstaan van tumoren. Echter, maar liefst 1 op de 12 vrouwen heeft zeer dicht borstweefsel (‘dense’ borsten). Deze vrouwen hebben ongeveer twee keer zoveel kans op borstkanker als de ‘gemiddelde’ Nederlandse vrouw.

Door de dichtheid van het borstweefsel kun je met een röntgenfoto (die gebruikt wordt in het bevolkingsonderzoek borstkanker) afwijkingen in de borsten minder goed zien. In een uitgebreide meerjarige studie is onderzocht of een aanvullende MRI-screening bij deze vrouwen een beter resultaat geeft. De resultaten zijn positief.

GroenLinks wil daarom dat deze groep vrouwen standaard MRI-screening aangeboden krijgt. Dit kan 100 levens per jaar schelen.

Vroegtijdig ingrijpen scheelt veel leed
"Kanker is ontwrichtend en soms ook dodelijk. Vroegtijdig ingrijpen, scheelt veel leed en zelfs mensenlevens. MRI-screening is een manier om dat te doen voor de groep vrouwen bij wie een mammografie niet voldoende is. Daarom vraag ik de staatssecretaris om alles op alles te zetten om dit financieel en logistiek mogelijk te maken”, zegt Tweede-Kamerlid Wim-Jan Renkema (GroenLinks).