De vermogensongelijkheid in ons land is één van de hoogste ter wereld. Onlangs oordeelde de Hoge Raad dat de huidige wijze waarop belasting wordt geheven op vermogens, in box 3, niet is toegestaan. Daardoor dreigt de vermogensongelijkheid nog verder toe te nemen. 

Aangezien in het regeerakkoord van Rutte IV geen voorstellen zijn opgenomen om vermogensongelijkheid tegen te gaan, slaan de oppositiepartijen nu zelf de handen ineen en komen met een initiatief wetsvoorstel dat standhoudt voor de rechter en waarmee de vermogensongelijkheid wordt verkleind.

"De afgelopen 20 jaar zijn de lasten op arbeid gestegen en op kapitaal gedaald. En in plaats van hiermee te breken, zet het kabinet dit door. Door het fiasco rond box 3 dreigt de vermogensongelijkheid toe te nemen. We moeten breken met dit beleid en vermogens op een eerlijke manier belasten", zegt Tweede Kamerlid Senna Maatoug van GroenLinks. 

Gewone spaarders ontzien, grote vermogens belasten
In de initiatiefwet wordt een progressieve vermogensbelasting voorgesteld. Daarbij gaan vermogens vanaf 100.000 euro (of 200.000 euro voor tweeverdieners) belasting betalen. Van 1 procent tot 500.000 euro oplopend tot 5 procent voor vermogens boven 5 miljoen euro. Daarmee worden gewone spaarders ontzien, terwijl mensen met een fors vermogen juist meer gaan bijdragen.

"Mensen die keihard werken betalen zich blauw aan belasting, terwijl grote vermogens nauwelijks belast worden. De coalitie doet niets aan de vermogensongelijkheid. Dat is oneerlijk en moet anders. Het invoeren van een progressieve vermogensbelasting is sociaal en verkleint de ongelijkheid", aldus PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

"Als wij niets doen dreigen mensen die al veel geld hebben en slapend rijk worden dus helemaal niets bij te dragen aan onze samenleving, terwijl de lasten voor gewone mensen toenemen", zegt SP-Kamerlid Mahir Alkaya."Dat willen wij voorkomen."