Hoe ziet GroenLinks werken in de 21e eeuw voor zich? Daarover gaan we als partij dit voorjaar met leden, geïnteresseerden en deskundigen in gesprek. Dat heeft het partijbestuur gisteren besloten, op basis van adviezen en suggesties uit de hele partij. De partijdiscussie bestaat onder andere uit regionale bijeenkomsten, afgesloten met een enquête onder alle leden. De uitkomsten van deze enquête worden verwerkt in  het volgende verkiezingsprogramma.
Actuele informatie en de mogelijkheidheden om mee te doen vind je hier.

Hoe richten we een toekomstvast en betaalbaar stelsel van werk en inkomen in? Hoe begeleiden we de transitie naar een groene economie? Hoe zorgen we voor een eerlijker verdeling van werk en inkomen? Hoe zorgen we voor een stelsel zonder ‘insiders’ en ‘outsiders’? Hoe kijken we anno 2015 aan tegen concepten als basisinkomen of negatieve inkomstenbelasting? Allemaal vragen van groot maatschappelijk belang en hoogst relevant voor het GroenLinks-gedachtengoed.

Partijvoorzitter Rik Grashoff:

"Met het onderwerp 'Werken in de 21e eeuw' raken we de kern van onze GroenLinkse politiek. Ik verwacht dat we komen met aansprekende voorstellen voor de transitie naar een groene economie met een eerlijke verdeling van werk en inkomen in een ontspannen samenleving."

Hoe kan je meedoen?

In de periode april - juni worden zes regionale bijeenkomsten georganiseerd. Je wordt uitgenodigd door je provinciale afdeling. Voor de zomer houden we een enquête onder alle leden. De uitkomsten van deze enquête worden verwerkt in het volgende verkiezingsprogramma (meer informatie over de totstandkoming van het verkiezingsprogramma).

Hoe is dit onderwerp gekozen?

Na een oproep in de GroenLinks Nieuwsbrief deden ruim 70 leden suggesties voor discussieonderwerpen. Van democratie anno 2015 tot Israël/Palestina, van 'zeggenschap over economie' tot woningbouw, van studiefinanciering tot 'fair politics', van werkloosheid tot schone lucht, van basisinkomen tot arbeidsmarkt. Op advies van de permanente programmacommissie PPC en Bureau de Helling heeft het partijbestuur besloten om het onderwerp 'Werken in de 21e eeuw' te kiezen.

Waarom partijdiscussies?

Partijbrede discussies zijn onderdeel van de  vernieuwing van onze partijdemocratie; we betrekken leden, maar ook geïnteresseerden van buiten en externe deskundigen, intensiever  bij discussies over visie en standpunten van de partij. In 2014 hebben we discussie gevoerd over militaire interventies, die we hebben afgesloten met een succesvol ledenreferendum.