GroenLinks Tweede Kamerlid Laura Bromet: ‘GroenLinks wil zo snel mogelijk een oplossing voor het stikstofprobleem. Zodat de natuur weer gezond wordt en we eindelijk weer woningen kunnen bouwen voor al die mensen die al zo lang wachten op een huis.’

In Nederland wordt te veel stikstof uitgestoten. Te lang hebben we op de pof geleefd: door onder meer een te grote landbouwsector stoot Nederland veel meer stikstof uit dan de natuur kan verdragen. De rechter heeft in mei 2019 geoordeeld dat Nederland een verplichting heeft haar natuur te beschermen en moet zorgen voor een vermindering van stikstof. Door deze uitspraak worden veel bouwvergunningen niet verleend, omdat bij bouw stikstof vrijkomt. Een snelle oplossing is dus noodzakelijk. Het kabinet heeft nog altijd geen antwoord op de stikstofcrisis. GroenLinks wil het probleem snel en effectief oplossen. De stikstofwet is gemaakt in samenspraak met Bouwend Nederland, MKB Nederland en duurzame boeren.

Bromet: ‘Het stikstofprobleem is een serieus probleem en heeft snel een oplossing nodig. Wij bieden het kabinet een uitweg voor het slot waar Nederland sinds de uitspraak van de rechter in zit. Ik kijk er naar uit hierover in gesprek te gaan met het kabinet.’

Duurzame Aanpak Stikstof 

In de stikstofwet van GroenLinks staat dat: 

  • Het reduceren van de stikstofuitstoot wettelijk wordt vastgelegd. Er zijn twee reductiedoelstellingen. Voor stikstofoxiden (NOx) die vooral afkomstig zijn van industrie en mobiliteit en voor ammoniak (NH3), afkomstig van de landbouw. Voor zowel NOx als NH3 geldt een reductie van 25% in 2025 en 50% in 2030 
  • De natuur wordt uitgebreid naar: 
    736.000 hectare in 2027
    798.000 hectare in 2035
  • 2040 moeten alle Natura2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde voor stikstof vallen. Op die manier kunnen de natuurgebieden zich duurzaam herstellen.
  • Er komt een lijst voor projecten met een lage, tijdelijke emissie (mits deze onder de drempelwaarde vallen) die met behulp van de wet wél doorgang kunnen vinden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over natuurherstelmaatregelen en de bouw van woonwijken. 
  • Er komt een subsidieregeling voor (1) het opheffen van een landbouwbedrijf, (2) het ondersteunen van de transitie naar duurzame landbouw; en (3) natuurherstelmaatregelen.
“ 

GroenLinks wil zo snel mogelijk een oplossing voor het stikstofprobleem. Zodat de natuur weer gezond wordt en we eindelijk weer woningen kunnen bouwen voor al die mensen die al zo lang wachten op een huis.

 ”
laura bromet