De inflatiecijfers zijn historisch hoog en steeds meer mensen dreigen in betalingsproblemen te komen. Omdat mensen in grote onzekerheid zitten over wat er de komende winter gaat gebeuren en of zij hun energierekening nog wel kunnen betalen, stellen PvdA en GroenLinks een prijsplafond voor energie voor. Duizenden mensen ondertekenden de petitie hierover. Maandenlang had het kabinet het voorstel van GroenLinks en PvdA weggezet als ‘onwenselijk’ omdat het ‘de marktwerking zou verstoren’. Maar na veel politieke en maatschappelijke druk kwam de coalitie op het laatste moment tot inkeer. Op Prinsjesdag werd duidelijk dat het kabinet het plan voor een prijsplafond voor energie omarmt.

Aandacht voor hoge energiekosten voor mensen met een beperking

Omdat het kabinet pas zo laat besloot om een prijsplafond te gaan instellen, is veel nog onduidelijk. Bijvoorbeeld over de hoogte, de duur en ook over hoe wordt omgegaan met specifieke groepen mensen. Zoals met mensen met een beperking. Zij hebben vaak hogere energiekosten, bijvoorbeeld als ze gebruik maken van een elektrische rolstoel of medische apparatuur. Zij hebben ook vaker financiële problemen, onder meer door een onzeker inkomen en hoge zorg- en ondersteuningskosten. GroenLinks en PvdA hebben het kabinet gevraagd goed te kijken naar hoe deze mensen ondersteund kunnen worden.

Duurzaamheid blijven stimuleren

Het prijsplafond moet mensen met een hoge energierekening echt vooruit helpen, maar geen nadeel betekenen voor mensen die in een duurzaam huis zonder gasaansluiting wonen. De prikkel om te verduurzamen moet blijven. En we zijn we willen overwinsten voor energiebedrijven aanpakken. De hele Tweede Kamer steunde het voorstel van GroenLinks en PvdA daarvoor.

Huurverlaging bij slechte isolatie

Ook moeten mensen in oude slecht geïsoleerde woningen genoeg steun ondervinden van het prijsplafond. Een voorstel van PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren om huurders van woningen met slechte isolatie een afdwingbaar recht te geven op stevige huurverlaging, werd met meerderheid van stemmen aangenomen. Ook hebben we het kabinet gevraagd om te kijken naar mensen met stadsverwarming.

Structurele verbetering van bestaanszekerheid nodig

Het prijsplafond geeft mensen tijdelijk zekerheid en rust over hun energierekening. Maar er is veel meer nodig om bestaanszekerheid voor iedereen te garanderen. Een snellere verhoging van het minimumloon. Een eerlijke verdeling van de welvaart. Een leefbare planeet. Er zijn veel meer terreinen waarop we de marktwerking moeten doorbreken en moeten zorgen dat publieke diensten weer in publieke handen komen. Daar blijven we ons voor inzetten.