GroenLinks wil verplichte transparantie over wat gebruikers online te zien krijgen en waarom, meer controle voor gebruikers over wat hen online wordt aanbevolen en een verbod op gepersonaliseerde advertenties gebaseerd op grootschalige verzameling van persoonlijke data.
De voorstellen voor de nieuwe gedragscode zetten vooral in op meer transparantie. Europarlementariër Tineke Strik wil snel concretere actie: “Desinformatie en nepnieuws zijn erop gericht onze maatschappij instabiel te maken. Zo kan de verspreiding van desinformatie bijdragen aan het afbreken van de rechtsstaat. Europa moet hier echt veel harder tegen optreden. Dat doen we niet met vrijwillige afspraken, vage ‘due diligence’ verplichtingen of zelfregulering, maar met duidelijke regels en effectieve handhaving.”

Kim van Sparrentak, ook Europarlementariër, vindt het goed nieuws dat er wordt gewerkt aan openheid over wat techbedrijven ons laten zien en waar dat op gebaseerd is. Maar ook Van Sparrentak vindt vrijwillig rapporteren onvoldoende. Ze wil meer toezicht en wil dat internetgebruikers meer controle over aanbevelingen krijgen. Van Sparrentak: “Algoritmen moeten door toezichthouders ingezien kunnen worden, bijvoorbeeld om te zien of ze discrimineren. Zo kunnen we pas echt controleren of de algoritmen onze grondrechten respecteren.”

Op het gebied van personalisering van advertenties schieten de voorstellen tekort. Strik en Van Sparrentak werken aan een Europees verbod op gepersonaliseerde advertenties gebaseerd op grootschalige dataverzameling. “Met zo’n verbod beperken we grootschalige, gerichte verspreiding van nepnieuws gericht op degenen die daar het meest vatbaar voor zijn en beperken we ook de betaalde online beïnvloeding van verkiezingen”, zegt Strik. 

Van Sparrentak vult aan: “Bedrijven als Google en Facebook weten alles over ons. Wat we leuk vinden en wie onze vrienden zijn, wat voor karakter we hebben, waar we op reageren en zelfs wat onze stemvoorkeur is. Daar moeten we een einde aan maken. Zo stoppen we polarisatie als verdienmodel en beschermen we onze privacy.”