De berekening achter onze plannen

Het kan wél! Onze plannen laten zien dat het mogelijk is om in 2030 63 procent minder CO2 uit te stoten, alle sectoren te verduurzamen, en veel meer natuur aan te leggen. En dat op een eerlijke, verantwoorde en betaalbare manier.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rekende namelijk tot achter de komma uit hoe ons land eruit ziet als een volgend kabinet onze plannen daadwerkelijk uitvoert. De conclusie? Nederland wordt dan veel minder vervuilend, een stuk groener, en veel eerlijker.

Deze doorrekening van het PBL bewijst dat onze plannen hard nodig én realistisch zijn. Samen kunnen we deze omslag maken!

63 procent minder CO2-uitstoot

Als je al onze plannen bij elkaar optelt, bereiken we 63 procent minder CO2-uitstoot in 2030! Veel meer dan het huidige kabinetsdoel van 49 procent, en meer dan andere partijen volgens het PBL met hun programma’s behalen. En die hogere CO2-reductie hebben we keihard nodig om het Parijs-akkoord te halen en de aarde leefbaar te houden. En tegelijkertijd is het goed nieuws voor de volksgezondheid.

Industrie

De meeste CO2-besparing vindt plaats in de industrie. Mooi, want dat is ook de meest vervuilende sector in ons land. De industrie gaat met onze plannen 60 procent minder CO2 uitstoten in 2030, berekende het PBL. Dat komt met name door een sterke CO2-heffing, die ervoor zorgt dat de industrie verduurzaamt. Het geld van die heffing investeren we weer in bedrijven, die we helpen te verduurzamen. Dus de industrie betaalt wat extra, maar krijgt er ook veel voor terug.

Verkeer

Nooit meer file! Filevorming en vertraging in het verkeer nemen met maar liefst 55 procent af met onze plannen, voorspelt het PBL. Dat wat de VVD al jaren belooft door steeds meer asfalt aan te leggen - zelfs door natuurgebieden zoals Amelisweerd te vernietigen - bereiken wij op een klimaatvriendelijke manier. Jouw werk wordt een stuk beter bereikbaar met het openbaar vervoer en de fiets. Van de auto’s op de weg worden er steeds meer elektrisch.

Deze aanpassing van de autobelastingen hebben voor een gemiddelde personenauto-gebruiker geen effect op de belastingdruk. We krijgen een dikke pluim van het PBL: onze maatregelen zijn goed voor het klimaat, goed voor de (verkeers)veiligheid, en goed voor de gezondheid.

Hoe we dat bereiken? We investeren veel minder in asfalt, en juist veel in openbaar vervoer (ov) en de fiets. Er gaat 18 miljard naar het openbaar vervoer, en 1 miljard naar fietspaden. Een elektrische auto kopen wordt goedkoper door aanpassing van de aanschafbelasting (BPM) en door hogere subsidies op goedkope (tweedehands) elektrische auto’s en -bestelbusjes. En een kilometervergoeding van je werkgever komt er ook voor fietsverkeer. We stimuleren thuiswerken. En we gaan rekeningrijden: we voeren een kilometerheffing in en tijdens de spits betaal je meer dan buiten de spits. De kilometerheffing vervangt de wegenbelasting.

Veel meer natuur

We krijgen natuur erbij, veel natuur. Het planbureau rekende uit dat we zo veel als de provincie Utrecht erbij krijgen! 160.000 hectare landbouwgrond kopen we op. Een deel van die grond wordt teruggegeven aan de natuur. Een ander deel verkopen we aan boeren, die dan natuurinclusief en extensief gaan landbouwen, waardoor er op boerengrond ook weer ruimte is voor natuur.

Zo kunnen we met zijn allen veel meer genieten van gezonde buitenlucht, rust en de ruimte in het groen. Goed voor onze gezondheid en ons welzijn. Maar niet alleen wij profiteren: met onze plannen wordt de biodiversiteit 29 procent meer dan nu! Zo zullen de grutto, de rugstreeppad, gladde slang, pimpernelblauwtje, kwartelkoning, draaihals en veel andere diersoorten weer floreren in ons land.

Duurzame landbouw

Niet alleen het uitbreiden van natuurgebieden draagt bij aan herstel en voorspoed van de natuur. Ook het omlaag brengen van de stikstofuitstoot is van cruciaal belang. Wat het kabinet wil bereiken voor de natuur (op het gebied van stikstof) in 2035, halen wij al in 2030. Dat betekent dat in 2030 68 procent van onze natuurgebieden gezond is, in plaats van 38 procent, zo berekende het PBL. Dat komt omdat we de veestapel halveren (de voornaamste stikstof-uitstoter) en boeren die verduurzamen een gigantische steun in de rug geven.

Er komt een ruime omschakelvergoeding voor boeren die overstappen naar biologische landbouw en de overheid gaat zijn inkopen biologisch doen. Afspraken met de supermarkten en een betere onderhandelingspositie van boeren zorgen ervoor dat boeren voortaan altijd een eerlijke prijs voor hun producten zullen krijgen.

En boeren gaan superveel bomen planten! Ook daarvoor krijgen ze een financiële vergoeding. Net zoals er een vergoeding komt voor het opslaan van CO2, bijvoorbeeld door veenweidegebieden te beheren.

Minder vliegen

Nu betaal je op een treinkaartje wel belasting, en op een vliegticket niet. Terwijl een vliegreis veel en veel vervuilender is. Dat vinden we oneerlijk. Dus voeren we een echte vliegbelasting in van €37,50 voor vluchten met een reistijd gelijk aan die van de trein, €25 euro voor overige korte vluchten en €50 euro voor langere afstanden. De opbrengsten investeren we in internationaal spoor: ten minste 5 miljard. Ook goed voor de werkgelegenheid. Lelystad Airport gaat niet open.

Dit pakket aan maatregelen levert mooie resultaten op, belooft het PBL. Het aantal vluchten wordt zo teruggebracht tot 450.000 in plaats van 740.000. Goed nieuws voor de overlast en de broeikasgasemissies.

Energie

We gaan meer dan 20 miljoen zonnepanelen leggen! Die komen bovenop de kabinetsplannen voor aanleg van zonnepanelen. Dat betekent op steeds meer stukjes dak een zonnepaneel. Nieuwbouwwoningen hebben straks verplicht zonnepanelen, en we leggen bedrijfsdaken vol. Bedrijven worden ook verplicht energiebesparingsmaatregelen te nemen. Evenals datacenters. Ook wordt de overheid verplicht alleen nog maar LED-lampen te gebruiken. Dat is allemaal niet alleen goed voor het klimaat, maar levert uiteindelijk ook geld op voor bedrijven, ziet het PBL. Daarnaast stoppen we met biomassa uit hout, en investeren we 2 miljard in groene waterstof en 2 miljard in geothermie en aquathermie. Die hebben als energiedrager en energiebron veel potentie voor de toekomst.

Comfortabel wonen

Iedereen krijgt een goed geïsoleerd huis. Lekker warm in de winter en koel in de zomer. Met onze plannen is in 2030 al bijna de helft van alle woningen verduurzaamd, en gaat ook de energierekening flink omlaag! Voor iedereen: zowel voor huiseigenaren als (sociale) huurders.

Dat komt omdat we verhuurders in de vrije sector verplichten hun huurhuizen goed te isoleren en omdat woningeigenaren meer subsidies krijgen voor isolatie en verduurzaming. In de sociale huursector schaffen we de verhuurdersheffing af. Dat bedrag moeten de corporaties gaan besteden aan verduurzaming en het bouwen van goede woningen.

Conclusie: duurzaam Nederland is bereikbaar en betaalbaar

De PBL-doorrekening laat zien dat eerlijk klimaatbeleid mogelijk is. Het laat zien dat als de grote vervuilers eindelijk gaan betalen voor de vervuiling, we onze klimaatdoelen kunnen halen. Het laat zien dat minder vliegen niet slecht is voor de werkgelegenheid. En dat meer schone energie juist zorgt voor een lagere energierekening voor huishoudens. Onze plannen zijn dus niet alleen hard nodig, maar ook verantwoord, betaalbaar en haalbaar.

Ook de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB), die alle effecten van onze plannen op de economie meet, onderstreept dat onze plannen goed zijn voor de economie. Die berekening liet namelijk zien: met onze plannen groeit de economie, neemt de gelijkheid toe en neemt de werkloosheid af, net zoals de staatsschuld. Dat betekent dat eerlijk klimaatbeleid haalbaar en betaalbaar is, in tegenstelling tot wat andere partijen zo vaak beweren. Lees hier alles over de doorrekening van het CPB.

In het kort:

 • we verminderen de CO2-uitstoot met 63% in 2030
 • we voeren een CO2-heffing in om de grote, vervuilende industrie te verduurzamen
 • we verminderen files, zonder dat dit effect heeft op de portemonnee van de gemiddelde personenautogebruiker
 • we investeren in beter openbaar vervoer en fietspaden
 • we zorgen dat Nederland veel, veel meer natuur krijgt
 • we halveren de veestapel en verminderen daarmee de stikstofuitstoot enorm
 • we betalen boeren om hun landbouwgrond te vergroenen en bomen te planten
 • we zorgen dat internationale treinen de makkelijkste en goedkoopste optie worden, zodat het aantal korte afstandsvluchten flink omlaag kan
 • we besparen energie aan de ene kant, en investeren in schone energie aan de andere kant
 • we leggen 20 miljoen zonnepanelen aan
 • we investeren in duurzame energie innovatie, zoals waterstof en geothermie
 • we isoleren woningen, met onze plannen is in 2030 al de helft geïsoleerd. Comfortabel én duurzaam!
 • Deze plannen zijn niet alleen hard nodig, maar ook verantwoord, betaalbaar en haalbaar.

STEM 17 MAART GROENLINKS!