Nieuws

Raad van Europa: door deals met derde landen rechten vluchtelingen vaak geschonden

Hek

Deals met derde landen over asielzoekers leiden tot ernstige mensenrechtenschendingen. Dit stelt het parlement van de Raad van Europa in een resolutie die is opgesteld door rapporteur en GroenLinks-Eerste Kamerlid Tineke Strik. Europese landen hebben te weinig oog voor de bescherming van vluchtelingen elders. Dit blijkt uit de deals die worden gesloten met landen die bij lange na niet voldoen aan eisen onder het Vluchtelingenverdrag.

Lees verder

Negen voorstellen om van de eurotop een succes te maken

Migratie en het versterken van de eurozone, dat zijn de twee hoofdpijndossiers die donderdag op tafel liggen bij de eurotop. Slagen de Europese regeringsleiders erin om daadkrachtige besluiten te nemen om ze aan te pakken? Dit zijn de negen besluiten die ze volgens ons zouden moeten nemen om te laten zien dat ze serieus werk maken van de twee dossiers.

Lees verder

The Netherlands presents ambitious Climate Law

Today, seven Dutch political parties present a highly ambitious Climate Law. The seven political parties – GroenLinks, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, VVD and CDA – represent a large majority in the Dutch parliament. The Climate Law sets clear greenhouse gas reduction targets and introduces an innovative mechanism of an annual review to ensure that these targets are met by the Dutch government. The Law also introduces a ‘National Climate Day’ every fourth Thursday of October. On this day the government will report the level of greenhouse gasemission reduction and announce – if necessary – additional measures to meet reduction targets. The Climate Law is an initiative of the Green Party (GroenLinks) and the Social Democrats (PvdA), which is currently widely supported by both left- and right-wing parties. The Law is the world’s eighth actual climate law, and sets the most ambitious targets of all.

Lees verder

Zeven partijen presenteren Klimaatwet

Vandaag presenteren GroenLinks, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, VVD en CDA de Klimaatwet. De klimaatwet legt klimaatdoelstellingen wettelijk vast en introduceert een mechanisme dat ervoor zorgt dat overheid die klimaatdoelen ook moet halen. De vierde donderdag van oktober is voortaan Klimaatdag. Op die dag rapporteert het kabinet over de broeikasgas-reductie en presenteert ze, indien noodzakelijk, extra maatregelen om de klimaatdoelen te halen.
 

Lees verder