Arbeidsmarkt

GroenLinks wil een eerlijke arbeidsmarkt. Dat betekent een einde aan oneerlijke concurrentie en een steuntje in de rug voor wie dat nodig heeft.

Eerlijke arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt moet eerlijker. Nu is er sprake van oneerlijke concurrentie, bijvoorbeeld doordat werkgevers minder lasten hoeven af te dragen bij een flexcontract en doordat Europese werknemers via detachering onder het cao-loon betaald kunnen worden. Dat is onrechtvaardig en maakt de arbeidsmarkt oneerlijk. GroenLinks wil dat voor gelijk werk, gelijk loon wordt betaald. Daarvoor moeten voorwaarden aan bijvoorbeeld payrolling worden gesteld en moeten Europese afspraken worden aangepast.

Vast/flex

Voor tijdelijke contracten willen we dat werkgevers een hogere premie gaan betalen. Op die manier wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen en krijgen werknemers meer zekerheid. 

Goede balans

Als mensen pech hebben en volledig arbeidsongeschikt raken, is een goede uitkering vanzelfsprekend. Mensen die geheel of gedeeltelijk worden goedgekeurd, krijgen passend werk aangeboden. Iedereen telt mee en wie dat nodig heeft krijgt een steuntje in de rug. Er moet een eerlijke balans komen tussen inzet en inkomen, waarbij meedoen beloond wordt.