Arbeidsmarkt

GroenLinks wil een eerlijke arbeidsmarkt. Dat betekent een einde aan oneerlijke concurrentie en een steuntje in de rug voor wie dat nodig heeft.

Eerlijke arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt moet eerlijker. Er is sprake van oneerlijke concurrentie, bijvoorbeeld doordat werkgevers minder lasten hoeven af te dragen bij een flexcontract en doordat Europese werknemers via detachering onder het cao-loon betaald kunnen worden. GroenLinks wil dat voor gelijk werk, gelijk loon wordt betaald. Daarvoor moeten voorwaarden aan bijvoorbeeld payrolling worden gesteld en moeten Europese afspraken worden aangepast.

Vast/flex

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans maakt dit kabinet flexwerk duurder, maar wordt er ook voor gekozen om het ontslagrecht te versoepelen. Het idee is dat dit op den duur voor meer vaste contracten gaat zorgen, maar het is nog helemaal niet duidelijk of dit ook echt zo is. Daarnaast blijft het aantal schijnzzp’ers toenemen. Teveel mensen werken nu gedwongen als zzp’er. Ze hebben daardoor te weinig bescherming als zij ziek of arbeidsongeschikt worden en komen soms zelfs onder het sociaal minimum terecht. GroenLinks wil daarom voor zzp’ers een collectieve basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid. 

Goede balans

Als mensen pech hebben en volledig arbeidsongeschikt raken, hoort een goede uitkering vanzelfsprekend te zijn. Mensen die geheel of gedeeltelijk worden goedgekeurd, krijgen passend werk aangeboden. Iedereen telt mee en wie dat nodig heeft krijgt een steuntje in de rug. Er moet een eerlijke balans komen tussen inzet en inkomen, waarbij meedoen beloond wordt.