Bedrijventerreinen

Woordvoerder

Rik Grashoff
Rik Grashoff

Gemeenten concurreren onderling om bedrijven naar hun gemeente te trekken. Ze leggen daarom vaak nieuwe bedrijventerreinen aan, terwijl andere, bestaande bedrijventerreinen daardoor leeg blijven staan. Meer bedrijventerreinen zijn echt niet nodig. GroenLinks wil daarom een rem op de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, om de open ruimte te sparen.

Elk dorp zijn eigen industrieterrein, dat is zonde van de ruimte en nergens voor nodig. GroenLinks pleit voor een 'open-ruimte-heffing', die bouwen in de open, groene ruimte fors remt. Hiernaast moeten bedrijventerreinen in het landschap passen: geen 'taartendozen' meer, die in het landschap lijken te zijn neergekwakt.

Een bedrijventerrein is nu te veel een wegwerpartikel. Als het verouderd is, verhuizen de bedrijven en blijft de ‘rommel’ achter. Dit gaat ten koste van de ruimte voor natuur, water, recreatie en karakteristieke Nederlandse landschappen. Als bedrijventerreinen leeg komen te staan, kunnen zij gebruikt worden als broedplaatsen, ateliers en woonruimte.