Onze economie is nog niet klaar voor de toekomst. Ons land is verslaafd aan fossiele brandstoffen, gas, kolen en olie. Brandstoffen die binnenkort alleen maar schaarser en duurder worden. Tegelijkertijd staat er nog steeds een grote groep mensen aan de kant, op zoek naar werk. We weten dat de oude economie niet gaat zorgen voor werk in de toekomst. Toch houdt de overheid hieraan vast, want de koers wordt gedicteerd door de lobbyisten van de gevestigde bedrijven.

Innovatie

Dat moet anders. Dat kan anders. Het is tijd om te investeren in een nieuwe, schone economie. We investeren in groene energie, zoals windmolens op zee, in energiezuinige woningen en schoon openbaar vervoer. Dat zorgt voor duizenden goede, groene banen in de nieuwe industrie en in de schone energie. Nieuwe technologie, zoals elektrisch rijden, biedt kansen om de economie schoner te organiseren. We willen dat ons land de thuishaven wordt van een nieuwe generatie groene ondernemers die met hun innovaties de wereld veroveren.

Nieuwe industrie

We kiezen voor een economie met minder afval. We kiezen voor een nieuwe industrie die gebaseerd is op hergebruik en hernieuwbare grondstoffen. We maken nieuwe producten die minder schaarse grondstoffen kosten, langer meegaan en minder energie gebruiken.