Wij willen:

  • Binnen twee jaar alle nieuwbouw, in Nederland en in heel Europa, minstens energieneutraal;
  • Zonnepanelen op alle overheidsgebouwen;
  • Geld beschikbaar stellen voor gemeentelijk klimaat- en energiebeleid;
  • Energiebedrijven en woningcorporaties moeten meer investeren in woningisolatie;
  • Bedrijven verplichten werk te maken van energiebesparing;
  • Dat de wet milieubeheer ook Europees gehandhaafd gaat worden.

De prijzen voor energie stijgen, fossiele brandstoffen raken op en het klimaat verandert. Daarom wil GroenLinks energiebesparing stimuleren door te investeren in isolatie van gebouwen, schonere industrie en energiezuiniger vervoer. Dit levert werk op voor duizenden mensen, met name in de bouw.

GroenLinks wil dat Europa harde eisen stelt aan energiebesparing: in 2030 moeten we veertig procent energie besparen. Gelukkig kan dat makkelijk en het levert zelfs nog werkgelegenheid op.

Energiebesparing is ook de sleutel om onafhankelijk te worden van het importeren van energie. Dit regelen we ook Europees, zodat we gezamenlijk zorgen dat twijfelachtige energiemachten als het Rusland van Poetin geen vat meer op ons hebben.

Nieuwbouw energieneutraal

GroenLinks wil dat binnen twee jaar alle nieuwbouw, in Nederland en in heel Europa, minstens energieneutraal is. Overheden moeten het goede voorbeeld geven: er komen daarom zonnepanelen op alle overheidsgebouwen met daarvoor geschikte daken. Ook willen wij dat er toezicht komt op de verplichting van energielabels bij verkoop of verhuur van gebouwen. De rijksoverheid moet geld beschikbaar stellen voor gemeentelijk klimaat- en energiebeleid. Het Bouwbesluit mag de groene ambities van gemeenten niet in de weg staan. Gemeenten moeten duurzaamheidseisen kunnen stellen die verder gaan dan het Bouwbesluit voorschrijft.

Oude bouw

Bewoners van oude huizen krijgen een tegemoetkoming om de kosten van woningisolatie sneller terug te verdienen. Ook energiebedrijven en woningcorporaties moeten meer gaan investeren in woningisolatie. Er komt een verbod op het verhuren van woningen met de slechtste energielabels. Dit verbod wordt stapsgewijs aangescherpt. De totale woonlasten voor huurders mogen niet stijgen als gevolg van energiebesparingsmaatregelen. Koopwoningen en ander vastgoed worden verplicht in hoog tempo energiezuiniger.

Maak werk van energiebesparing

GroenLinks wil bedrijven verplichten werk te maken van energiebesparing. Elke investering die binnen vijf jaar wordt terugverdiend, moet verplicht gedaan worden volgens de Wet Milieubeheer. Deze wet wordt nu onvoldoende gehandhaafd en moet uitgebreid worden. GroenLinks wil dat deze wet Europees wordt en ook gehandhaafd gaat worden.

Een paar zonnepanelen en windmolens.

Meer weten?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste politieke nieuws in je inbox.

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.