Wij willen:

  • Burgemeesters en commissarissen worden democratisch aangesteld;
  • Een door de gemeenteraad gekozen burgemeester;
  • Een door de Provinciale Staten gekozen commissaris van de Koning.

Burgers bepalen wie de gemeente of provincie bestuurt

Burgemeesters, commissarissen van de Koning en dijkgraven moeten democratisch aangesteld worden. Als burger hoor je via je stem te kunnen bepalen wie jouw gemeente of provincie bestuurt. De gemeenteraad is als volksvertegenwoordiger het aangewezen orgaan om de burgemeester te kiezen. Dit zorgt er tegelijkertijd voor dat de burgemeester kan rekenen op breed draagvlak in de gemeenteraad.

Om dezelfde redenen zou de commissaris van de Koning door de Provinciale Staten moeten worden gekozen en dijkgraven door de algemene besturen van waterschappen. In de praktijk is het nu al zo dat de lokale en regionale volksvertegenwoordigingen via een selectieprocedure een kandidaat voor de betreffende post voordragen en dat die persoon uiteindelijk via de minister bij Koninklijk besluit door het staatshoofd wordt benoemd.