Wij willen:

  • Dat de vervuiler betaalt;
  • Duurzame projecten stimuleren;
  • Dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Oneerlijke verhoudingen

Op dit moment wordt er veel inkomstenbelasting betaald. De belastingen op kapitaal zijn daarentegen heel erg laag. Ook grote en vervuilende bedrijven betalen weinig belasting.

Ouderwetse economie

De mensen die het minste te besteden hebben, betalen de meeste belasting. Door de hoge inkomstensbelastingen is het voor bedrijven duur om mensen in te huren en is er voor werknemers weinig geld over om uit te geven.

Ondanks dat de effecten van de klimaatcrisis nu al dagelijks merkbaar zijn, wordt er onvoldoende geïnvesteerd in verduurzaming. Door de belastingregels is het nog steeds goedkoper om door te gaan met de oude vervuilende industrie.

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten

GroenLinks is voor een progressievere inkomstenbelasting. Mensen met een klein inkomen betalen minder. Hierdoor houden ze meer geld over en dit stimuleert de economie. Daarnaast wordt het voordeliger voor werkgevers om mensen in dienst te nemen.

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. De hoogste inkomens gaan meer belasting betalen. Ook vermogen wordt zwaarder belast. Belastingvoordelen die vooral bij de hoge inkomens terecht komen zoals, de hypotheekrenteaftrek worden volledig afgeschaft.

Er is geen plek meer voor de ouderwetse industrie. Wij stimuleren duurzame projecten. Wat betreft GroenLinks betaalt de vervuiler. En bij vergroeningsprojecten zoals zonnepanelen hoeft minder belasting betaald te worden.