Emancipatie en vrouwenrechten

Nog niet de helft van de Nederlandse vrouwen verdient genoeg geld om zelfstandig te kunnen leven. Er zijn veel minder vrouwen dan mannen in de top van het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid. Deze zaken wil GroenLinks veranderen.

Vrouwen in de top

Het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven blijft bedroevend laag. In de raden van bestuur van bedrijven in de Europese Unie is maar veertien procent vrouw. En het aantal vrouwelijk directeuren van grote bedrijven ligt op slechts 3,2 procent.

Deze cijfers tonen aan dat zelfregulering van het bedrijfsleven niet werkt. GroenLinks wil een verplicht quotum van minimaal 1/3 vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven en bij de overheid.

Economisch zelfstandig

Alle vrouwen moeten economisch zelfstandig kunnen zijn. Voor de samenleving is het belangrijk dat meer vrouwen een betaalde baan hebben. Daarmee vang je de kosten van de vergrijzing op, maar belangrijker: economische zelfstandigheid behoedt vrouwen voor armoede.

Een op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Voor samenwonenden ligt dat percentage nog hoger. Voor vrouwen die geen baan hebben betekent een scheiding vaak een enkeltje bijstand, net als voor hun kinderen.

GroenLinks wil de financiële zelfstandigheid van vrouwen vergroten door het belastingstelsel te herzien, te zorgen voor goede en betaalbare kinderopvang en door het combineren van zorg en werk makkelijker te maken.

Belastingherziening

GroenLinks wil het belastingstelsel zo herzien dat meer mensen die in deeltijd werken economisch zelfstandig worden. Met een veel lagere inkomstenbelasting stijgt het nettoloon en zijn mensen dus sneller economisch zelfstandig.

Werk en zorg combineren

Het moet makkelijker worden om arbeid en zorg te combineren. GroenLinks wil daarom beter ouderschapsverlof, betaald zorgverlof, snelle invoering van het vaderverlof en het recht op thuiswerken.

Goede en betaalbare kinderopvang is een absolute voorwaarde. Ouders die willen (blijven) werken kunnen niet zonder.

Verder wil GroenLinks dat werknemers het recht krijgen om thuis te werken. Zo ontstaat meer flexibiliteit, bijvoorbeeld om ’s middags thuis te zijn als de kinderen uit school komen, om het werk vervolgens ’s avonds af te maken.