Wij willen:

  • Rechtvaardig geslachtsbeleid. Verplichte geslachtsregistratie bij de overheid moet worden afgeschaft;
  • LHBTIQA+-asielzoekers moeten hier veilig zijn;
  • Een nieuwe Wet modern ouderschap.

Regenboogakkoord

In 2017 is het Regenboogakkoord getekend. In dit akkoord zijn acht beloften aan de LHBTIQA+-gemeenschap opgenomen, zoals een meerouderschapswet en het zoveel mogelijk afschaffen van geslachtregistratie door de overheid. Er zijn al mooie stappen gemaakt. Zo is in 2019 op initiatief van onder andere GroenLinks de Wet gelijke behandeling uitgebreid, waardoor er ook transgender en intersekse personen in zijn opgenomen. Een belangrijke volgende stap is een Wet modern ouderschap, waardoor regenbooggezinnen dezelfde rechten en gelijkwaardigheid krijgen als traditionele gezinnen. Gezinnen bestaan niet altijd meer uit een man en een vrouw. Ten slotte moet haast worden gemaakt met het afschaffen van verplichte geslachtsregistratie bij de overheid. Het moet mogelijk worden om voor een X te kiezen op je identiteitspapieren. Het wijzigen van je geslachtsvermeldingen moet kunnen, ongeacht hoe oud je bent, zonder deskundigenverklaring of oordeel van de rechter.

Discriminatie

Er komt nog steeds veel discriminatie voor vanwege seksualiteit en genderidentiteit. Het verbod op discriminatie in artikel 1 van de grondwet is in 2023, mede op initiatief van GroenLinks, uitgebreid, waardoor discriminatie op basis van seksuele gerichtheid ook grondwettelijk wordt verboden. Ook ondervinden LHBTIQA+-personen geweld met een discriminerend karakter (hate crimes). Het verbod op discriminatie moet daarom strenger worden gehandhaafd. Meldingen dienen serieus te worden genomen. Alle politieregio’s gaan geweld tegen LHBTIQA+-personen registreren, en diversiteitsnetwerken binnen de politie, zoals Roze in Blauw, worden beter geborgd zodat deze niet afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers.

Conversietherapie, transitieverlof en wachtlijsten

Om de positie van LHBTIQA+-personen te versterken en discriminatie tegen te gaan, starten we met een ambitieus LHBTIQA+-beleid. Hierbij is extra aandacht voor intersectionaliteit. Zogenaamde ‘conversie-therapieën’ worden verboden. Mensen die tijdelijk niet kunnen werken vanwege een geslachtsverandering krijgen recht op betaald verlof.

De lange wachtlijsten in de transgenderzorg moeten weggewerkt worden en we willen transgenderzorg zoveel mogelijk ook regionaal aanbieden. Daarbij moet er een wettelijk verbod komen op medisch niet-noodzakelijke behandelingen van intersekse personen zonder hun eigen toestemming.

Internationaal

In de hele wereld - ook in Europese landen als Hongarije en Polen - staan de rechten van LHBTIQA+-personen onder druk. We komen internationaal op voor mensenrechten en LHBTIQA+-personen. We betrekken LHBTIQA+-bewegingen bij het oplossen van gewapende conflicten, vredesonderhandelingen en wederopbouw. Er moet goed gekeken worden naar de risico’s die LHBTIQA+-asielzoekers lopen in de asielprocedure, bijvoorbeeld bij terugkeer.

Een hand zwaait met een regenboogvlag

Nieuwsbrief

Meer weten?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste politieke nieuws in je inbox.

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.