Energiebesparing

De prijzen voor energie stijgen, fossiele brandstoffen raken op en het klimaat verandert. Daarom wil GroenLinks energiebesparing stimuleren door te investeren in isolatie van gebouwen, schonere productie en energiezuiniger vervoer. Dit levert werk op voor duizenden mensen, met name in de bouw.

GroenLinks wil dat Europa harde eisen stelt aan energiebesparing: in 2030 moeten we veertig procent energie besparen. Gelukkig kan dat makkelijk en het levert zelfs nog werkgelegenheid op.

Energiebesparing is ook de sleutel om onafhankelijk te worden van het importeren van energie. Dit regelen we Europees, zodat we gezamenlijk zorgen dat twijfelachtige energiemachten als het Rusland van Poetin geen vat meer op ons hebben.

Maak werk van energiebesparing

GroenLinks wil bedrijven verplichten werk te maken van energiebesparing. Elke investering die binnen vijf jaar wordt terugverdiend, moet verplicht gedaan worden volgens de Wet Milieubeheer. Deze wet is nu een dode letter, maar daar moet snel verandering in komen; GroenLinks wil dat deze wet Europees wordt en ook gehandhaafd gaat worden.

Bedrijven kunnen sinds kort hulp krijgen om hiermee aan de slag te gaan. Bewoners van oude huizen krijgen een tegemoetkoming om de kosten van woningisolatie sneller terug te verdienen. Ook energiebedrijven en woningcorporaties moeten meer gaan investeren in woningisolatie. GroenLinks wil dat huurders en huiseigenaren met lage inkomens daarbij voorrang krijgen, zodat zij als eersten kunnen profiteren van een lagere energierekening.

Nieuwbouw energieneutraal

GroenLinks wil dat binnen twee jaar alle nieuwbouw in heel Europa minstens energieneutraal is. Overheden moeten het goede voorbeeld geven: er komen daarom zonnepanelen op alle overheidsgebouwen met daarvoor geschikte daken. Ook willen wij dat er toezicht komt op de verplichting van energielabels bij verkoop of verhuur van gebouwen. De rijksoverheid moet geld beschikbaar stellen voor gemeentelijk klimaat- en energiebeleid. Het Bouwbesluit mag de groene ambities van gemeenten niet in de weg staan. Gemeenten moeten duurzaamheidseisen kunnen stellen die verder gaan dan het Bouwbesluit voorschrijft.