Europese Unie

Voor het aanpakken van grote, grensoverschrijdende problemen hebben we de Europese Unie hard nodig. Banken, vervuilde rivieren en vluchtelingen laten zich niet tegenhouden door landsgrenzen. Een goed klimaat- en energiebeleid lukt alleen samen met andere EU-lidstaten. Daarom is GroenLinks voor een sterker Europa.

Grondrechten en vrede verzekeren

Nederland verdient een goede boterham aan de Europese Unie. Dat is niet verwonderlijk voor een land dat zich richt op handel met zijn buurlanden. Maar de EU is meer dan een interne markt met 500 miljoen consumenten. Zij garandeert ook onze grondrechten, van de bescherming van minderheden tot het recht op vrije meningsuiting. Dat is de reden dat de demonstranten in Oekraïne de straat op gingen met de EU-vlag, niet om te demonstreren voor de interne markt.

Binnen de EU worden conflicten niet langer met geweld opgelost, zoals eeuwenlang de gewoonte was in Europa, maar aan de vergadertafel. Mede daardoor kent ons deel van Europa al zeventig jaar vrede. Daar plukt Nederland de vruchten van. Die vrede en veiligheid moet Europa ook anderen gunnen: oorlogsvluchtelingen moet het gezamenlijk en menswaardig opvangen.

Samenwerken aan een groene economie

In Brussel en in Den Haag zet GroenLinks zich in voor een Europa dat fossiele brandstoffen vervangt door duurzame energie uit zon en wind, zodat we niet langer afhankelijk zijn van het gas van Poetin. Een Europa dat blijft investeren in natuur en met een groene economie nieuwe banen creëert. Een Europa dat oorlogsvluchtelingen menswaardig opvangt.

Mens en milieu beschermen

Om de euro te behoeden voor nieuwe crises, moeten de economieën van de EU-landen beter op elkaar worden afgestemd. Landen moeten elkaar niet langer beconcurreren met lage lonen en steeds lagere belastingen voor bedrijven. Rechtse en liberale partijen, die nu de meerderheid hebben in Europa, focussen eenzijdig op bezuinigingen om uit de crisis te komen. GroenLinks wil juist ruimte om te investeren in duurzame werkgelegenheid en een hogere arbeidsdeelname. We willen de economie niet helemaal aan de markt overlaten.

De EU moet niet alleen om markt en munt draaien, maar ook mens en milieu beschermen, vindt GroenLinks. Daarbij hoort ook op Europese schaal werk maken van een overschakeling naar een schone economie en energievoorziening. Alleen door samen op te trekken, kunnen we snel de overschakeling maken van het gas van Poetin naar een energievoorziening op zon en wind.

Meer democratie en openheid

De EU is de enige internationale organisatie met een direct gekozen parlement, het Europees Parlement. Maar de Europese democratie is nog niet af. Teveel besluiten worden genomen door regeringen achter gesloten deuren. GroenLinks wil van de EU een echte democratie maken, met minder geheimhouding en meer directe invloed van burgers. Zo willen wij dat Europabrede referenda mogelijk worden.