Gekozen burgemeester

GroenLinks is voor een door de gemeenteraad gekozen burgemeester. De commissaris van de Koning zou door Provinciale Staten gekozen moeten worden. 

Burgemeesters en commissarissen van de Koning moeten democratisch aangesteld te worden. Als burger hoor je via je stem te kunnen bepalen wie jouw gemeente of provincie bestuurt. De gemeenteraad is als volksvertegenwoordiging het aangewezen orgaan om de burgemeester te kiezen. Dit zorgt er tegelijkertijd voor dat de burgemeester kan rekenen op draagvlak in de gemeenteraad. Om dezelfde redenen zou de commissaris van de Koning door de Provinciale Staten moeten worden gekozen.