Wij willen:

  • Investeren in de sector;
  • Kunst voor iedereen toegankelijk houden;
  • Subsidies die recht doen aan de waarde van kunst.

Het belang van kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn van grote maatschappelijke waarde. Kunstenaars, artiesten en journalisten vervullen een belangrijke rol in een open samenleving. De bouwstenen voor zo’n samenleving zijn de plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Zoals culturele centra en creatieve broedplaatsen.

Investeren in de culturele sector

De laatste jaren is er flink bezuinigd in de culturele sector. De makers hebben hier de rekening van gekregen. Ook heeft de coronacrisis veel schade aangericht dit nog jaren doorwerkt. De sector heeft dringend behoefte aan perspectief. GroenLinks wil flink investeren in kunst en cultuur. Sociaal contact, ontmoeting en verbinding zijn het fundament van een samenleving. Bijvoorbeeld in productiehuizen, debat-instellingen, festivals en broedplaatsen om innovatie en talentontwikkeling te stimuleren.

Eerlijke beloning voor kunst en cultuur

Het verlenen van kunstsubsidies moet niet afhangen van de economische waarde, maar moet recht doen aan de intrinsieke waarde van kunst. Ook moet een voorwaarde voor subsidieverlening zijn dat instellingen kunstenaars behoorlijk belonen. De positie van mensen in de cultuursector op de arbeidsmarkt moet verbeteren. We maken collectief onderhandelen over arbeidvoorwaarden, voor de hele culturele sector mogelijk. Daarnaast moet kunst voor iedereen toegankelijk zijn. Wij ondersteunen initiatieven die zich richten op het bereiken van een nieuw publiek. Ook wil GroenLinks extra steun voor alle zzp’ers voor en achter de schermen. We knokken voor een crisisinkomen zonder partner- of vermogenstoets.