Wij willen:

  • Dat het internet open en vrij is;
  • Dat privacy het uitgangspunt is;
  • Stoppen met de sleepnetbevoegdheid.

Recht op privacy

We kunnen het ons nu niet meer voorstellen om zonder smartphone, laptop en het internet te leven. De ontwikkelingen zijn heel snel gegaan, hierdoor loopt onze privacywetgeving achter. Dit is een probleem, want of het nu via e-mail of WhatsApp is, ook op internet hebben wij recht op privacy. Het is het briefgeheim van de 21e eeuw.

Onvoldoende aandacht

Onze persoonlijke gegevens mogen niet misbruikt worden ten koste van onze privacy. Maar dit is door de digitalisering wel gebeurt. Enorme bedrijven verkopen onze data, inlichtingendiensten verzamelen meer en meer informatie en de burger kan zich steeds slechter beschermen.

In mei 2018 ging in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) in. Dit is een veel strengere wetgeving voor iedereen die persoonlijke data beheert of verwerkt. Het probleem is dat de instantie die de naleving van deze wet moet controleren onderbemand is. Hierdoor wordt er onvoldoende gecontroleerd of bedrijven de wet naleven.

Privacy als uitgangspunt

Privacy is enorm belangrijk. Daarom willen wij dat privacy het uitgangspunt is bij de bouw en beheer van alle gegevensbestanden. De overheid geeft openheid over het gebruik van big data en profilering. Ook ziet ze toe op een veilig en privacy-vriendelijk ontwerp van apparaten die met het internet verbonden zijn, en op bescherming van persoonsgegevens die via het internet worden verzameld. Persoonsgegevens die door de overheid worden verzameld worden opgeslagen in Nederland.

Ook zorgen we voor meer capaciteit bij de Autoriteit Persoonsgegevens om onze privacy te beschermen en illegale datahandel te bestrijden.

De AIVD tapt op grote schaal communicatieverkeer. De regering heeft daarvoor in 2016 een wijziging van de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten ingediend, de zogenaamde ‘sleepwet’. GroenLinks is fel tegenstander van deze ‘sleepnetbevoegdheid’.