Privacy

Zonder internet is onze samenleving niet meer denkbaar. Het internet moet open en vrij zijn. Dat vraagt om scherpere uitwerking van onze grondrechten. Of het nu via e-mail of WhatsApp is, ook op internet hebben wij recht op privacy. Het is het briefgeheim van de 21e eeuw. Onze persoonlijke gegevens mogen niet misbruikt worden ten koste van onze privacy.

Databescherming

In mei 2018 ging in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbecherming (AVG of GDPR) in, een veel strengere wetgeving voor iedeen die persoonlijke data beheert of verwerkt. De Duitse Groene Europarlementariër Jan Philipp Albrecht was als rapporteur nauw betrokken bij het opstellen van deze nieuwe wetgeving die zorgt voor

  • meer transparantie over wat bedrijven met je data doen, 
  • meer mogelijkheden voor personen om actie te ondernemen,
  • gelijk speelveld, zodat alle bedrijven die in Europa werkzaamzijn zich aan dezelfde regels moeten houden. 

Overheid

Privacy is het uitgangspunt bij bouw en beheer van alle gegevensbestanden. De overheid geeft openheid over het gebruik van big data en profilering. De overheid ziet toe op een veilig en privacy-vriendelijk ontwerp van apparaten die met het internet verbonden zijn en op bescherming van persoonsgegevens die via het internet der dingen worden verzameld. Persoonsgegevens die door de overheid worden verzameld worden opgeslagen in Nederland.

Sleepwet

De AIVD wil op grote schaal communicatieverkeer tappen. De regering heeft daarvoor in 2016 een wijziging van de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten ingediend, de zogenaamde ‘sleepwet’. GroenLinks is fel tegenstander van deze ‘sleepnetbevoegdheid’. Lees meer onder het standpunt ‘Sleepwet’.