Kilometerheffing

Het autoverkeer loopt vast. Reizen met de auto is weliswaar gemakkelijk, maar zorgt voor ongezonde lucht, klimaatverandering en files. GroenLinks wil zo snel mogelijk een kilometerheffing invoeren, om files tegen te gaan en automobilisten een eerlijke prijs voor hun vervuiling te laten betalen.

Kilometerheffing is eerlijker dan de huidige wegenbelasting. De wegenbelasting is immers een vast bedrag per jaar. De kilometerheffing betekent: wie meer rijdt, betaalt ook meer. GroenLinks wil dat de kosten per kilometer afhankelijk zijn van tijd, plaats en hoe vervuilend de auto is. Wie op drukke plekken of momenten rijdt, of in een vieze auto, betaalt een hoger tarief. In dunbevolkte gebieden geldt een lager tarief.

GroenLinks vindt het belangrijk dat bij de invoering van de kilometerheffing de privacy gewaarborgd blijft; de kastjes met informatie over de gereisde kilometers mogen niet toegankelijk zijn voor politie en justitie.

Met alleen de kilometerheffing redden wij het niet. Schoon en zuinig vervoer, zoals de trein, moet volgens GroenLinks de aantrekkelijkste keuze worden voor reizigers. Daarom is het van belang dat er flink geïnvesteerd wordt in een goed, betrouwbaar en comfortabel openbaar vervoer. Dan zullen meer mensen de trein verkiezen boven de auto. Ook moet elektrisch vervoer gestimuleerd worden. Hiervoor heeft GroenLinks het plan ‘op weg naar schoon vervoer’.