Door overbevissing raken vissoorten met uitsterven bedreigd en wordt het ecosysteem in de zee aangetast. Daarom wil GroenLinks de commerciële visvangst op de Noordzee en de Waddenzee beperken.

Zeereservaten

Ook moeten er zeereservaten komen waar niemand mag vissen, naar olie mag boren of zand mag winnen. Ten slotte vinden we dat er betere visserijmethoden moeten komen die bijvangst zo veel mogelijk voorkomen. De bijvangst die toch meekomt, moet aan wal worden gebracht en nuttig worden gebruikt. De overlevingskans van teruggegooide vissen is namelijk klein.