De meerderheid van de Tweede Kamer is het met ons eens dat weidegang voor alle koeien gewaarborgd moet zijn en nam onze motie daarover aan. Om hieraan te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat de veestapel wordt teruggedrongen.

Lees meer over de initiatiefnota 'Wei voor de koe', die we samen met SP en D66 in hebben gediend.